เวียดนามตั้งเป้าเด็กในประเทศครึ่งหนึ่งต้องว่ายน้ำเป็น

กระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และสวัสดิการสังคมของเวียดนามประกาศว่า ภายในปี 2568 ครึ่งหนึ่งของประชากรเด็กทั้งหมดในประเทศควรว่ายน้ำเป็น และ 90% ของเด็กทั้งหมดในประเทศควรมีความรู้และทักษะจำเป็นในการป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยจากการจราจร joker123 ข้อเสนอของกระทรวงแรงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในร่างโครงการระยะเวลา 10 ปี (2564-2573) ที่ทางกระทรวงร่างขึ้นเพื่อเสนอต่อรัฐบาลในสิ้นปีนี้ เป้าหมายของโครงการระบุว่า เด็กเวียดนามร้อยละ 50 ควรเรียนรู้วิธีการว่ายน้ำ และทุกท้องถิ่นจำเป็นต้องมีแผนและสระว่ายน้ำสำหรับเด็กเพื่อสอนว่ายน้ำ

Continue reading