เรื่องไฟฟ้าลาวยังจำเป็นต้องพึ่งพาจีน

รองรัฐมนตรีพลังงานลาวระบุชัด 44% ของไฟฟ้าที่ผลิตเพื่อใช้ในประเทศมาจากเขื่อนที่นักธุรกิจจีนเป็นผู้ลงทุน แจงเรื่องพลังงานและเหมืองแร่ ลาวยังต้องพึ่งพาจีนในอีกหลายด้าน พร้อมเชิญชวนให้จีนเข้ามาลงทุนในแขนงนี้เพิ่ม joker123 เมื่อต้นเดือนมีนาคม ดาววง พอนแก้ว รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ “เศรษฐกิจ-สังคม” ซึ่งเป็นสื่อที่เน้นเนื้อหาด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ ถึงความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างลาวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า ที่ผ่านมา นักลงทุนจากจีนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าในลาว ทั้งบทบาทของผู้พัฒนา

Continue reading