5 สถานที่ ต้องไปเมื่อไปถึงเกาะสีชัง

เกาะสีชัง เป็นสถานที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินถึง 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 โดยมีหลักฐานปรากฏจากพระนามาภิไธยไว้หลายแห่งและรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชฐานบนเกาะขึ้นเป็นแห่งแรกเพื่อเป็นสถานที่ประทับในฤดูร้อน และพระราชทานนามว่า พระจุฑาธุชราชฐาน ตามพระนามพระราชโอรสที่ประสูติบนเกาะสีชังแห่งนี้ วันนี้ก็เลยอยากจะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลใกล้กรุงกันที่ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

Continue reading