ชมกุ้ยหลินไทย เขื่อนเชี่ยวหลาน ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสก มรดกภาคใต้

อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถูกยกให้เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติทั้ง 8 แห่งที่สวยงามที่สุดของโลก จากนิตยสารVogue ประเทศฝรั่งเศส จนได้รับขนานนามว่าเป็น ดินแดนศูนย์กลางแห่ง “ขุนเขาป่าฝน” อุทยานแห่งชาติเขาสกครอบคลุมพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา อุทยานแห่งชาติศรีพังงา และอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ถือเป็นป่าดิบชื้นผืนใหญ่ที่สุดในแถบภาคใต้ มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม ความหลากหลายทางชีวภาพ

Continue reading