สิงคโปร์ดาวเด่นด้านการศึกษาอาเซียน

ในยุคนี้สมัยนี้ หลายประเทศต่างก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยที่แต่ละประเทศก็มีนโยบายและวิธีการจัดการแตกต่างกันไป แต่ดูเหมือนว่าทุกประเทศจะใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคน เพราะการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศ มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลมากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า ประเทศดาวเด่นด้านการศึกษาของอาเซียน มีแนวคิดและวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างไร joker123 ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน สิงคโปร์ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุด ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาล จนเสมือนเป็นการให้เปล่า ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ล้วนเป็นของรัฐบาล หรือไม่ก็เป็นกึ่งรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนนานาชาติ ความโดดเด่นด้านการศึกษาของสิงคโปร์ คือการเปิดกว้างช่องทางการศึกษา

Continue reading