ที่เที่ยวสระแก้ว เพลิดเพลินไปกับสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมสถานที่สวยงามตามธรรมชาติกันที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด ในภาคตะวันออก และยังเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีอาณาเขตหรือพื้นที่ติดต่อด้านการค้าขายมากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย ละลุเริ่มกันที่ unseenThailand อย่าง “ละลุ” (ภาษาเขมร) หรือ “ทะลุ” สถานที่หนึ่งในปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝน จนทำให้ดินยุบตัวหรือพังทลายลงมา แต่มีดินที่มีความแข็งยังคงอยู่ และถูกลมกัดกร่อนจนมีลักษณะต่าง ๆ คล้ายกับกำแพง หน้าผา หรือรูปร่างตามจินตรนาการของบุคคล เกิดการสะสมของตะกอนดิน

Continue reading