สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน

สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน joker123 1.บรูไน ดารุสซาลาม ใช้สกุลเงิน ดอลล่าร์บรูไนอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าร์บรูไน = 25.10 บาท(2 พ.ค. พ.ศ.2555) ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 1 ดอลลาร์, 5 ดอลลาร์, 10 ดอลลาร์,

Continue reading