กาลครั้งนั้น-ฉันตั้งใจไปศรีสะเกษ

นอกจากหลวงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองศรีสะเกษ ทะเลหมอกผามออีแดง วัดพระมหาเจดีย์แก้ว น้อยคนนักที่จะได้รู้ว่าศรีสะเกษมีอะไรมากกว่านั้น เกริ่นมาขนาดนี้ก็อย่าได้รอช้า วันนี้ที่เที่ยวที่จะพาไปก็คือน้ำตกห้วยวังใหญ่ น้ำตกห้วยวังใหญ่น้ำตกห้วยวังใหญ่ มีพื้นที่โดยรอบเป็นต้นไม้ใหญ่และพันธุ์ไม้หายากปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น เป็นน้ำตกขนาดเล็กมีน้ำตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก เกิด jumbo jili จากห้วยขะยุงที่มีต้นน้ำจากเทือกเขาพนมดงรัก ด้านล่างเป็นแอ่งกว้าง น้ำลึก มีโขดหินและต้นไทรใหญ่แผ่ปกคลุม ด้านบนมีแอ่งน้ำไม่ลึก กระแสน้ำที่ไหลมาจากชั้นบนจะตกกระทบสู่พื้นน้ำด้านล่างความแรงไม่มากทำให้ไม่เป็นอันตราย นักท่องเที่ยวสามารถนั่งชมความงามและเล่นน้ำได้

Continue reading