พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สถานที่ท่องเที่ยวสายมู

ถ้าพูดถึงสัตว์ในจินตนาการที่อยู่ในวรรณคดีไทย ที่มีบทบาทสำคัญเป็นที่นับถือและบูชาของศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และยังมีภาพจิตกรรมที่อยู่ตามวัดในพระอุโบสถ พระวิหาร ประติมากรรมตามสถานที่สำคัญอย่างมากมาย จะไม่ให้นึกถึงพาหนะของพระอินทร์ หรือช้างเอราวัณไม่ได้เลย ในประเทศไทยของเราที่เป็นเมืองพุทธที่มีการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายก็มีประติมากรรมขนาดใหญ่อย่างพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียรเช่นกัน เรามาทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างมาจากความเชื่อและเป็นที่ ที่น่าสนใจกันเลยดีกว่า ประวัติพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ หรือพิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร เป็นประติมากรรมลอยตัวรูปช้าง 3 เศียร ซึ่งในทางวรรณคดีไทยเอราวัณซึ่งมีเศียรทั้งหมด 33 เศียร แต่เนื่องจากปัญหาขนาดและโครงสร้างที่ซับซ้อนจึงลดมาเหลือเพียง 3

Continue reading