9 สถานที่ท่องเที่ยว ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวฉะเชิงเทรา 2

อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่บริเวณปากน้ำโจ้โล้ (คลองท่าลาด) ตามประวัติศาสตร์แล้วในตอนที่พระเจ้าตากสินมหาราชได้ฝ่าวงล้อมของพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยา และพระองค์ได้ยกทัพผ่านนครนายก ปราจีนบุรี ระหว่างทางนั้นได้ปะทะกับพม่าที่ปากแม่น้ำโจ้โล้ ด้วยพระปรีชาสามารถพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้รับชัยชนะจากกองทัพพม่าที่มีกองกำลังเหนือกว่า หลังจากนั้นพระองค์จึงได้พักทัพตรงบริเวณนี้ พระเจ้าตากสินมหาราชจึงสร้างเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ได้รับชัยชนะจากกองทัพพม่าได้นั้นเอง นอกจากนี้นักท่องเที่ยวก็ยังสามารถเดินทางมาสักการะอนุสรณ์หรือนั่งพักผ่อนชมภูมิทัศน์ริมแม่น้ำซึ่งจะสามารถมองเห็นเกาะลัด อยู่ฝั่งตรงข้ามได้ jumbo jili หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เป็นหอดูดาวที่มีอยู่ 5

Continue reading

9 สถานที่ท่องเที่ยว ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา หรือ แปดริ้ว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยังคงให้อารมณ์ของความเป็นวิถีชีวิตพื้นบ้าน มีวัดวาอาราม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้เคารพสักการะ จังหวัดฉะเชิงเทรายังเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากๆ เดินทางสะดวก และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายอีกมากมายอีกด้วย jumbo jili วัดโสธรวรารามวรวิหารวัดโสธรวราราม หรือชื่อเดิมเรียกว่าวัดหงษ์ และยังมีอีกชื่อหนึ่งที่ทุกคนคุ้นหูก็คือวัดหลวงพ่อโสธรนั้นเอง วัดแห่งนี้นับได้เป็นวัดที่สำคัญที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทรามากๆเลย นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทราก็ต้องมาสักการะหลวงพ่อโสธร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวฉะเชิงเทรา ภายในวัดมีพระอุโบสถที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ส่วนตรงกลางของพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานหลวง

Continue reading

เปิดตำนานสิ่งมหัศจรรย์ รอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฏ

เขาคิชกุฏ หรือตัวสะกดที่ถูกต้องคือเขาคิชฌกูฏ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ต.พลวง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เขาคิชฌกูฏ เป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย สูงกว่า 1,050 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นสถานที่ศักสิทธิ์ที่คนไทยนับถือ มาลองดูสิ่งที่ท่านอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับความเป็นมาของเขาคิชกุฏว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เรื่องเล่นขานตามตำนานทางศาสนาพุทธตำนานทางศาสนาพุทธได้กล่าวไว้ว่า เขาคิชฌกูฎอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ เป็นยอดเขาที่มีแนวเขาล้อมรอบ และเคยเป็นสถานที่ประทับของ

Continue reading

ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ถ้าพูดถึงอารยธรรมขอมในประเทศไทยนั้น เส้นทางสู่นครวัด มีปราสาทหินที่ถือได้ว่าเป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินที่ได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก้ UNESCO ว่าเป็นมรดกโลก มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดนครราชสีมา ไปดูความน่าสนใจกันเลยดีกว่า ปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือ ปราสาทหินพิมาย อยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางและเป็นปากประตูสําคัญจากลุ่มแม่น้ํามูลไปสู่เมืองพระนครของอาณาจักรประเทศกัมพูชา และบ้านเมืองส่วนใหญ่ในเขตลุ่มแน่น้ําเจ้าพระยา โบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในเมืองพิมายนั้นก็ปรากฏมีอยู่หลากหลายแห่งทั้งนอก jumbo jili เมืองและในเมืองโบราณพิมาย

Continue reading