เรียนรู้วิถีไทย จากตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

วิถีชีวิตของคนไทยมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ ที่อยู่อาศัย ในประเทศไทยมีทั้งหมด 4 ภาคไม่ว่าจะเป็น ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน วัฒนธรรมที่สำคัญคือวิถีชีวิตทางด้านอาชีพ อาชีพส่วนใหญ่ของคนไทยนอกจากเกษตรกรรมแล้ว อาชีพที่สำคัญก็คือการค้าขาย ซึ่งตลาดน้ำ 4 ภาคแห่งนี้รวบรวมวิถีชีวิตทางด้านค้าขายไว้ครบทั้ง 4 ภาค ถ้าอยากทราบข้อมูลแล้ว ตามมากันเลยดีกว่า

Continue reading