จีนมอบเรือเคลื่อนที่เร็วแม่น้ำโขง12ลำให้กับทหารเรือลาว

หลัง ผบ.ตำรวจลาดตระเวนทางน้ำยูนนาน เดินทางมาเยี่ยมเยียน บก.ทหารแขวงบ่อแก้วได้เพียง 2 สัปดาห์ หน่วยทหารชายแดนลาวก็ได้เรือลาดตระเวนเคลื่อนที่เร็ว ไว้ใช้ตรวจการณ์ตลอดแนวแม่น้ำโขงตอนเหนือเพิ่มอีก 12 ลำ joker123 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมกองร้อยทหารชายแดน 122 แขวงบ่อแก้ว พ.อ.ดวง มาลา รองหัวหน้ากรมทหารชายแดน

Continue reading