ข้อควรรู้ประชากรอาเซียน2557

จากข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 ประชากรอาเซียน มีจำนวนทั้งสิ้นราว 636,512,723 ล้านคน หรือประมาณ 8.85% ของประชากรโลก โดยประเทศอินโดนีเซียมีจำนวนประชากรสูงสุด จำนวน 253,609,643 คน และประเทศบรูไนมีประชากรน้อยที่สุด โดยมีประชากรเพียง 400,000 คนเศษ

Continue reading