อาชีพในฝันของเด็กอาเซียน

จอโลกเศรษฐกิจ 5 อาชีพในฝันของเด็กอาเซียน joker123 รายการจอโลกเศรษฐกิจรายงานว่า 5 อาชีพในฝันของเด็กอาเซียน 5 อาชีพในฝันของเด็กไทย คือ 1. แพทย์ 2. วิศวกร 3. ตำรวจ 4. นักธุรกิจ 5. ครู

Continue reading

จุดแข็งและจุดอ่อนประเทศในกลุ่มอาเซียนตอนที่2

จุดแข็ง-จุดอ่อน ประเทศในกลุ่มอาเซียน joker123 ประเทศเวียดนาม จุดแข็ง• ประชากรจำนวนมากอันดับ 14 ของโลก (>90 ล้านคน)• มีปริมาณสารองน้้ำมันมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก• มีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า 3,200 กิโลเมตร• การเมืองมีเสถียรภาพ• ค่าจ้างแรงงานเกือบต่ำสุดในอาเซียน รองจากกัมพูชา จุดอ่อน•

Continue reading

จุดแข็งและจุดอ่อนประเทศในกลุ่มอาเซียนตอนที่1

จุดแข็ง-จุดอ่อน ประเทศในกลุ่มอาเซียน joker123 ประเทศสิงคโปร์ จุดแข็ง• รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน ติดอันดับ 15 ของโลก• การเมืองมีเสถียรภาพ• เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ• แรงงานมีทักษะสูง• ชานาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ• มีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางเดินเรือ จุดอ่อน• พึ่งพาการนาเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง• ค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจสูง ประเด็นที่น่าสนใจ• พยายามขยายโครงสร้างเศรษฐกิจมายังภาคบริการมากขึ้น

Continue reading

การขนส่งที่เปลี่ยนแปลงEWEC

จะมีการขนส่งจากท่าเทียบเรือทางทะเลฝั่งขวาไปยังฝั่งซ้าย เวียดนาม-ไทย-พม่า มีระยะทางติดต่อกันโดยประมาณ 1,300 กม. อยู่ในเขตประเทศไทยถึง 950 กม. ลาว 250 กม. เวียนดนาม 84 กม. เส้นทางเริ่มที่เมืองท่าดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านเมืองเว้และเมืองลาวบาว ผ่านเข้าแขวงสะหวันนะเขตในประเทศ ลาว และมาข้ามสะพานมิตรภาพ

Continue reading

AECคืออะไร

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน

Continue reading

จุดแข็งและจุดอ่อนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอนที่2

6.ประเทศเวียดนาม joker123 จุดแข็ง• ประชากรจำนวนมากอันดับ 14 ของโลก (~90 ล้านคน)• มีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก• มีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า 3,200 กิโลเมตร• การเมืองมีเสถียรภาพ• ค่าจ้างแรงงานเกือบต่ำสุดในอาเซียน รองจากกัมพูชา จุดอ่อน• ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร• ต้นทุนที่ดินและค่าเช่าสำนักงานค่อนข้างสูง

Continue reading

จุดแข็งและจุดอ่อนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอนที่1

1.ประเทศสิงคโปร์ joker123 จุดแข็ง• รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก• การเมืองมีเสถียรภาพ• เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ• แรงงานมีทักษะสูง• ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ• มีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางเดินเรือ จุดอ่อน• พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจสูง ประเด็นที่น่าสนใจ• พยายามขยายโครงสร้างเศรษฐกิจมายังภาคบริการมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกสินค้า สล็อต

Continue reading

ความหมายและชื่อของประเทศอาเซียน

ความหมายและชื่อของประเทศอาเซียน joker123 กัมพูชา: ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា เปรียะ เรียเจียนาจักร กัมปุเจีย ความหมาย ชื่อประเทศมาจากภาษาเขมรโบราณ คำว่า Kambuja (Kambujadesa; कम्बोजदेश :”ดินแดนแห่ง Kambuja”) ไทย : ราชอาณาจักรไทย ความหมาย อิสระ

Continue reading

นิทานอาเซียนตอนที่5

นิทานอาเซียน ประเทศพม่า เรื่อง หุ่นทั้งสี่ joker123 ครั้งหนึ่งมีช่างทำหุ่นและภรรยา ทั้งคู่มีบุตรชายชื่อ อ่อง วันหนึ่งอ่องตัดสินใจจะออกจากบ้านเพื่อเที่ยวแสวงหาโชคในแดนไกล เมื่อบิดาอนุญาตแล้ว อ่องก็เตรียมตัวเดินทาง มารดาจัดหาอาหารที่จะเก็บเอาไว้ได้นานวันให้เอาไปกินตามทาง บิดาก็ให้หุ่นไปสี่ตัวเพื่อเก็บเอาไว้เป็นเพื่อนและไว้ช่วยเหลือกันตามทาง หุ่นตัวแรกแกะเป็นชาวสวรรค์ ให้ชื่อว่า “เทวา” แต่งด้วยเสื้อขาวสะอาดแกมสีทองห้อยยาวเป็นจีบพริ้วเหมือนปุยเมฆ หุ่นตัวที่สองแกะเป็นยักษ์ใหญ่ให้ชื่อว่า “ยักขา” มีเกล็ดสีเขียวมรกตห่อหุ้มทั่วร่างกาย

Continue reading

นิทานอาเซียนตอนที่4

หมาป่ากับกุ้งฝอย joker123 นานมาแร้วในฤดูแล้งที่ชายป่าแห่งหนึ่ง หมาป่าตัวหนึ่งเดินหาอาหารมาถึงบึงน้ำแห่งหนึ่งซึ่งแห้งขอดมีเพียงแอ่งน้ำเล็ก ๆ ติดก้นบึง มีกุ้งฝอย หอย ปู ปลา อยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก หมาป่าเลียปากผลางคิดว่า เดี๋ยวจะได้อิ่มท้องแล้ว หลังจากเดินหาอาหารมานาน เมื่อตั้งท่าจะจับกิน กุ้งฝอยตัวหนึ่งตะโกนขึ้นว่า “เดี๋ยวก่อนท่านหมาป่า ถ้าจะกินพวกเราให้อร่อย ท่านน่าจะเอาพวกเราไปล้างโคลนออกให้ตัวเกลี้ยงซะก่อนนะ ”

Continue reading