เรียนรู้วิถีไทย จากตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

Posted by

วิถีชีวิตของคนไทยมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ ที่อยู่อาศัย ในประเทศไทยมีทั้งหมด 4 ภาคไม่ว่าจะเป็น ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน

วัฒนธรรมที่สำคัญคือวิถีชีวิตทางด้านอาชีพ อาชีพส่วนใหญ่ของคนไทยนอกจากเกษตรกรรมแล้ว อาชีพที่สำคัญก็คือการค้าขาย ซึ่งตลาดน้ำ 4 ภาคแห่งนี้รวบรวมวิถีชีวิตทางด้านค้าขายไว้ครบทั้ง 4 ภาค ถ้าอยากทราบข้อมูลแล้ว ตามมากันเลยดีกว่า

jumbo jili

ตลาดน้ำ คือ
ตลาดน้ำ คือพื้นที่ชุมชนที่ติดกับแม่น้ำ หรือคลอง เป็นสถานที่เพื่อซื้อขายของต่าง ๆ ทางน้ำ โดยมีเรือเป็นยานพาหนะในการบรรทุกสินค้า ก่อนจะเรียกสถานที่แบบนี้ว่าตลาดน้ำ แต่เดิมเรียกว่าตลาดท้องน้ำ ที่ประเทศไทยมีตลาดน้ำ เนื่องจากแต่ก่อนคนส่วนใหญ่นิยมสร้างบ้านเรือนริมแม่น้ำ ลำคลอง และมีอาชีพการค้าขายริมน้ำ ทำให้เกิดตลาดน้ำขึ้น

ประวัติความเป็นมาของตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา
ในปีพ.ศ. 2550 ในพื้นที่สุดเขตเมืองพัทยาทางก่อนเข้าเขตอำเภอสัตหีบ จากทางร้านอาหารเล็กๆที่ชื่อร้านว่า ราชา ปูดอง อยู่ทางริมหนองน้ำ ที่สิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยป่ากก รกร้าง และยังเป็นที่ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำหลากหลายชนิด และเป็นยังแหล่งทำมาหากินของคนในระแวก และพื้นที่ใกล้เคียง พอถึงฤดูฝน น้ำจะหลาก บริเวณนี้มักจะถูกน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี

สล็อต

ต่อมาผู้บริหารตลาดน้ำฯ ในขณะนั้น เล็งเห็นว่าพื้นที่นี้มีทำเลดี ผู้คนสัญจรเยอะ และในภาคตะวันออก เหมาะที่จะขยายกิจการปรับปรุงเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่ได้จึ่งได้ติดต่อขอเช่าพื้นที่กับร้านราชาปูดอง ที่ถือได้ว่าเป็นปูดองที่อร่อยขึ้นชื่อที่สุดก็ว่าได้ นำมาปรับปรุงปลูกสร้างอาคารเป็นภัตตาคารขนาดใหญ่ บนพื้นที่เดิม และตั้งชื่อใหม่ว่า “ร้านอาหารเลควิว” ซึ่งจะมีเอกลักษณ์ ที่เห็นเด่นชัดคือ กังหันลมสีขาว และยังใช้เป็นโลโก้ประจำร้านด้วย ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าที่เดินทางผ่าน และในพื้นที่นั้นสามารถมาอุดหนุนจำนวนมาก เพราะเป็นร้านอาหารลักษณะเปิด อากาศดี ติดกับหนองน้ำ

หลังจากนั้นร้านอาหารแห่งนี้ได้รับการตอบรับที่ดี กลายเป็นที่พบปะ สังสรรค์ ที่สำคัญและมีชื่อเสียงของเมืองพัทยาเป็นอย่างมาก ผู้บริหารจึงเล็งเห็นว่าควรปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองพัทยา แต่จะทำอย่างไรให้สถานที่ ที่เต็มไปด้วยหนองน้ำกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้จรอง จนลงมติทำให้มีนโยบายให้ได้รับการปรับปรุงให้เป็นตลาดน้ำ

สล็อตออนไลน์

ผู้บริหารตลาดน้ำขณะนั้น ได้สำรวจพื้นที่ทั้งหมดทั้งบนดิน ทางอากาศ เพื่อนำไปเขียนแบบโครงสร้าง และได้ไปเสนอแหล่งเงินทุน ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดี่ และยังมีการได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง มีการขุดบ่อ ลอกป่ากกออก ปรับปรุงทิวทัศน์และทัศนียภาพให้สวยงาม และได้ทำการก่อสร้าง โดยยึดตามแผนที่ประเทศไทย มาเป็นโครงสร้างของตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

ทางตลาดน้ำได้ออกแบบแบ่งเป็นโซน 4 ภาค เหนือ อีสาน กลาง และใต้ โดยมีช่องทางเดินเรือจากภาคเหนือ ไหลลงปากแม่น้ำสู่อ่าวไทย โดยยึดหลักตามแนวคิดที่ว่า 4 ภาค 4 วัฒนธรรม 4 ภาษา 4 ภูมิปัญญา ซึ่งจะเป็นตลาดน้ำที่สามารถกำหนดรูปแบบและโครงสร้างได้ว่าจะทำให้ตลาดน้ำไปในทิศทางไหน ซึ่งจะแตกต่างไปจากตลาดน้ำทั่วไป และเกิดจากชุมชนในพื้นที่ทำมาค้าขายกัน แต่ตลาดน้ำพัทยานั้นจะเป็นตลาดตามที่่เรากำหนดนั้นได้ก่อสร้างแล้วเสร็จปลายเดือนตุลาคม 2551 และได้ใช้เวลาเฉลิมฉลองการเปิดตลาดน้ำแห่งใหม่ของเมืองไทย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เป็นวันเปิดตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) อย่างเป็นทางการ

jumboslot

ตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทยแห่งใหม่ใจกลางเมืองพัทยา ถือกำเนิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ของผู้บริหารเพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ได้จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยที่เรียบง่าย เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตอย่างพอเพียงดั้งเดิมที่ผูกพันกับสายน้ำตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีเสน่ห์ที่น่าหลงใหลใน 4 ภูมิภาค ของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคอีสาน

ณ สถานที่แห่งนี้ ตลาดน้ำ 4 ภาค นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้มีความเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงาม นั่งเรือพายชมวิถีชีวิตของชาวไทยริม 2 ฝั่งน้ำ ตระการตาไปกับร้านค้าและเรือนไทยไม้สักทั้งหลังที่สร้างสรรค์ขึ้นตามเอกลักษณ์ของเรือนไทยภาคต่างๆ พร้อมทั้งลานกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น สำหรับสินค้าทั้ง 4 ภาคนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามวิถีชีวิตของแต่ละภาค
สินค้าของภาคเหนือนั้นจะเป็นสินค้างานไม้แกะสลัก เครื่องเงิน ผ้าพื้นเมืองลวดลายงดงามวิจิตร ร่มกระดาษ และผ้าไหม
สินค้าภาคกลาง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์หวาย เครื่องประดับ กระเป๋าสาน

slot

สินค้าภาคอีสานนั้นจะโดดเด่นในกลุ่มสินค้าผ้าไหมหมัดหมี่ ผ้าไหมแพรวา เทียนหอม หมอนอิง
สินค้าภาคใต้ที่เลื่องชื่อนั้นได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ผ้าบาติก เรือไม้จำลอง
นอกเหนือจากนั้นยังมีสินค้าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ มากมาย มีของกินที่มีรสชาติอร่อย น่าประทับใจ มีเอกลักษณ์ ประจำภาคแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวบ้านต่างๆ อย่างน่าจดจำ

ลักษณะเด่นของตลาดน้ำ 4 ภาค
ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา เป็นจุดศูนย์รวมของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ การกิน การค้าขาย การแสดง รวมทั้งงานหัตถกรรมต่างๆ ที่ล้วนจะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา ความเจริญรุ่งเรือง และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สมควรได้รับการดูแล และคุณค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน และยังมีการโหนสลิงแอดเวนเจอร์ เป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมและสนใจเป็นอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นและวัยทำงานที่ชอบความตื่นเต้นหวาดเสียวของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กิจกรรมโหนสลิงนี้มีความสูงเท่ากับตึก 4 ชั้น หรือประมาณ 15 เมตรและมีความยาวไปกลับประมาณ 260 เมตร ท่องเที่ยวไทย,ปราสาทหิน