พระธาตุประจำปีเกิด ไหว้ดี มีโชค 2

Posted by
 1. พระธาตุประจำปีมะเส็ง (งูเล็ก) พระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) จ.เชียงใหม
  เจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา (เจดีย์เจ็ดยอด) หรือวัดโพธารามมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ แต่เดิมชื่อวัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือ วัดเจ็ดยอด สร้างด้วยศิลาแลงประดับลวดลายปูนปั้น เป็นเจดีย์แบบพุทธคยา เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก ปัจจุบันเจดีย์เจ็ดยอดหักพังไปเกือบหมดแล้วเหลือแต่ซากปรักหักพังที่เป็นความทรงจำ

jumbo jili

 1. พระธาตุประจำปีมะเมีย (ม้า) วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก
  เป็นวัดที่เก่าแก่มากและได้รับการปฏิสังขรณ์ (ซ่อมแซม)หลายครั้ง โดยตัวอุโบสถมีประตูเป็นไม้แกะสลักสวยงาม จั่วและหน้าบันเป็นไม้ หน้าต่างแกะสลักเป็นพุทธประวัติปิดทอง หัวบันไดเป็นนาค วิหารของวัดซึ่งเป็นวิหารเก่ามีเพดานสูง 2 ชั้น โดยมีช่องลมอยู่โดยรอบ จึงทำให้อากาศภายในนั้นเย็นสบายเหมาะสำหรับการนั่งเจริญสติภาวนาอย่างยิ่ง วิหารแห่งนี้ยังประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง จึงนับเป็นวัดที่มีคุณค่าทางโบราณคดี และหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างมาก สำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปไหว้พระบรมธาตุ และพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมียก็สามารถไปไหว้ที่พระเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่าได้อีกด้วย

สล็อต

 1. พระธาตุประจำปีมะแม (แพะ) พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร หรือ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ พระบรมธาตุนั้นได้ถูกบรรจุไว้ใต้พระธาตุเจดีย์ พระบรมธาตุได้แผ่ความเป็นมงคลไปจนทั่วทั้งเมือง ดังนั้น พระบรมธาตุจึงถือเป็นที่มาของความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง ทำให้ต้องมีการกราบไหว้บูชาและบูรณะพระธาตุดอยสุเทพมาโดยตลอดดอยสุเทพนั้นเชื่อกันว่า แต่ก่อนภูเขาแห่งนี้นั้นเป็นที่อยู่ของฤาษีนามว่า “สุเทวะ” ซึ่งตรงกับคำว่าสุเทพอันเป็นที่มาของชื่อดอยสูงแห่งนี้

สล็อตออนไลน์

 1. พระธาตุประจำปีวอก (ลิง) วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
  พระธาตุพนม เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ของภาคอีสาน ที่ประดิษฐานบนเนินที่เรียกว่าภูกำพร้า ปัจจุบันเป็นบริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุพนมสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ เพื่อบรรจุพระอุงรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า
 2. พระธาตุประจำปีระกา (ไก่) พระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน
  พระบรมธาตุหริภุญชัย เป็นปูชนียสถานสำคัญอย่างยิ่งแห่งหนึ่งในภาคเหนือ และเป็นมิ่งขวัญของชาวลำพูน เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุ ซึ่งแต่เดิมถูกเก็บรักษาไว้ใน

jumboslot

กระบอกไม้รวก และใส่ไว้ในโกศแก้วอีกชั้นหนึ่ง แต่ต่อมากษัตริย์ผู้ครองนครลำพูนทุกพระองค์ ก็ได้บูรณะและพัฒนาขึ้นตามลำดับ โดยเปลี่ยนจากโกศแก้วเป็นโกศทอง และเปลี่ยนเป็นมณฑป จนในที่สุดเป็นเจดีย์และได้ขยายขนาดของเจดีย์ ให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเป็นศาสนสถานที่สวยงามอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

 1. พระธาตุประจำปีจอ (สุนัข) พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม จ.เชียงใหม่
  จริงๆแล้วพระธาตุประจำปีจอคือพระธาตุอินทร์แขวน อยู่ในประเทศพม่า แต่สำหรับสถานที่ในประเทศไทย จึงสามารถบูชา พระเจดีย์ที่วัดเกตการาม เชียงใหม่ แทนได้ วัดนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง

slot

 1. พระธาตุประจำปีกุน (หมู) วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย
  วัดพระธาตุดอยตุง นั้นเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขา องค์พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นการประดิษฐานของพระบรมธาตุส่วนไหปลาร้า และพระธาตุย่อย ส่วนสาเหตุที่ดอยตุงเป็นพระธาตุประจำปีกุน เนื่องมาจาก ปู่เจ้าลาวจกและพระยามังราย ต้นวงศ์กษัตริย์ เชียงใหม่ต่างก็ประสูติในปีกุน นั่นเอง ไหว้พระทำบุญ ประเพณีของคนไทย