พระธาตุประจำปีเกิด ไหว้ดี มีโชค

Posted by

คนไทยนับถือปีเกิดเป็นปีนักษัตร โดยนับปีเกิดตามปฎิทินไทยนับตั้งแต่เริ่มต้นที่เดือนเมษายน เปลี่ยนเป็นปีใหมในเดือนมีนาคม ปีนักษัตรนั้นมีทั้งหมด 12 ปี เริ่มตั้งแต่ ชวด (หนู) ฉลู (วัว) ขาล (เสือ) เถาะ (กระต่าย) มะโรง (งูใหญ่) มะเส็ง (งูเล็ก) มะเมีย (ม้า) มะแม (แพะ) วอก (ลิง) ระกา (ไก่) จอ (สุนัข) กุล (หมู) ซึ่งความเชื่อของคนไทยจะมีอยู่ว่าในแต่ละปีเกิดจะมีพระธาตุประจำปี เพื่อให้คนเกิดปีนั้นๆไปสักการะ พระธาตุที่ไหนจะเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีอะไรไปชมกันเลย

jumbo jili

 1. พระธาตุประจำปีชวด (หนู) พระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่
  วัดพระธาตุศรีจอมทองหรือที่ภาษาเหนือเรียกว่า “จ๋อมตอง” เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญมากในจังหวัดเชียงใหม่สิ่งสำคัญภายในวัด คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ที่ตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทอง ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา ซึ่งมีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่น คือเป็นพระบรมธาตุที่ไม่ได้ฝังอยู่ใต้ดินแต่ประดิษฐานอยู่ในกู่ภายในพระวิหารสามารถอันเชิญนำมาให้ประชาชนสรงน้ำได้ พระบรมธาตุแห่งนี้มีตำนานกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังดอยนี้และทรงได้พยากรณ์ว่าที่นี่จะเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมธาตุของพระองในภายหน้า ต่อมาในปี พ.ศ.1995 นางเม็งและนางสอยได้พบพระบรมธาตุ จึงได้ก่อพระเจดีย์และสร้างวัดที่ดอยดินทองจึงได้ชื่อว่าวัดจอมทองต่อมาพระเมืองแก้วพระมหากษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์มังรายได้สร้าง พระวิหารขึ้นมาที่นี่จึงกลายเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบ

สล็อต

ประเพณีสำคัญ
ประเพณีแห่ไม้ค้ำต้นโพธิ์ มีความเชื่อว่าหากถวายไม้ค้ำโพธิ์จะเป็นการช่วยค้ำชูพระพุทธศาสนาสืบต่อไปต้นโพธิ์เมื่อเจริญเติบโตจะมีกิ่งก้านที่ทอดยาว บางกิ่งโน้มเอียงจนใกล้จะหักโค่นยามลมพัดแรง จึงมีคนนำไม้ง่ามมาค้ำยันกิ่งไว้ ไม้ง่ามนั้นเรียกว่า “ไม้ค้ำโพธิ์” หรือ “ไม้ค้ำสะหลี” ซึ่งนอกจากที่จะเป็นการค้ำยันกิ่งไม่ให้ล้มแล้ว ยังมีความหมายกุศลในการถวายไม้ค้ำโพธิ์จะช่วยคุ้มครองดวงชะตาให้เจริญขึ้น มีคนช่วยเหลือค้ำชูไปตลอด ไม่ตกต่ำ

 1. พระธาตุประจำปีฉลู (วัว) วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง
  วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู เพราะเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู มีสถาปัตยกรรมที่น่าหลงใหล คือฐานเป็นบัวลูกแก้ว ส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้านนา ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ ภายนอกบุด้วยทองจังโก มีลายสลักดุนเป็นลวดลายประจำยามแบบต่างๆ ลักษณะเจดีย์แบบนี้ได้ส่งอิทธิพลต่อพระธาตุหริภุญไชยศิลปะหริ

สล็อตออนไลน์

ภุญชัย และพระบรมธาตุจอมทอง ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศา และพระอัฐิธาตุจากพระนลาฎ (หน้าผาก)ข้างขวา พระศอ (คอ)ด้านหน้าและด้านหลัง ที่รั้วทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมีรูกระสุนปืนที่หนานทิพย์ช้างยิงท้าวมหายศปรากฏอยู่

 1. พระธาตุประจำปีขาล (เสือ) วัดพระธาตุช่อแฮ จ. แพร่
  วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อกันว่าภายในเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเกศา เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของเมืองแพร่มาตั้งแต่โบราณสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) โดยขุนลัวะอ้ายก๊อม มีสถาปัตยกรรมเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง

jumboslot

ศิลปะเชียงแสน สูงถึง 33 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 11 เมตร สร้างด้วยอิฐโบกปูนหุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองลงรักปิดทอง สำหรับชื่อพระธาตุช่อแฮนั้นได้มาจากชื่อผ้าแพรชั้นดีซึ่งทอจากสิบสองปันนา และชาวบ้านนำมาผูกบูชาพระธาตุ

 1. พระธาตุประจำปีเถาะ (กระต่าย) วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน
  พระธาตุแช่แห้ง เป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน ที่มีมาช้านานมากกว่า 600 ปี ตามพงศาวดารแห่งเมืองน่านกล่าวว่า พญาการเมือง เจ้านครน่าน โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นพระธาตุแช่แห้งขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัย (กระดูกข้อมือข้างซ้าย) มาประดิษฐานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้ง

slot

 1. พระธาตุประจำปีมะโรง (งูใหญ่) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระพุทธสิหิงค์ จ.เชียงใหม่
  วัดพระสิงห์วรวิหารเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ ภายในมีพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณศิลปะเชียงแสนโบราณ หรือศิลปะล้านนา ปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร พระพุทธสิหิงค์ หรือ พระสิงห์ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเชียงใหม่ ประวัติเล่าว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๗๐๐ โดยกษัตริย์ลังกา ๓ พระองค์และพระอรหันต์ ๒๐รูป เป็นผู้สร้าง พระเจ้า แสนเมืองมา ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานที่วัดลีเชียงพระ (วัดพระสิงห์) ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ชาวเมืองจะอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้แห่ไปตามถนนรอบเมืองเพื่อให้ประชาชนสรงน้ำโดยทั่วถึงกัน เที่ยวเมืองไทยสบายใจกว่าเยอะ