ที่เที่ยวสุดฮิต ใกล้กรุงเทพ ณ นครนายก 1

Posted by

นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ นี่คือคำขวัญของจังหวัดนครนายก จังหวัดที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ มีการท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นครนายกนั้นเป็นจังหวัดใกล้กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุง มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไปชมกันเลยดีกว่า

jumbo jili

เขื่อนขุนด่านปราการชล
เขื่อนขุนด่านแห่งนี้เป็นเขื่อนซึ่งรองรับน้ำที่มาจากด้านบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทางน้ำตกเหวนรก ก่อนเก็บกักและผันระบายลงสู่แม่น้ำนครนายก แต่ก่อนมีเขื่อนเล็กแต่ไม่สามารถยับยั้งน้ำท่วมได้ ต่อมาจึงมีการสร้างเขื่อนใหม่ทับของเก่า กลายเป็นเขื่อนขุนด่านปราการชล

สล็อต

การมาเที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชลนั้นจะสามารถเที่ยวได้ 2 จุดใหญ่ๆ คือ
การชมวิวบนสันเขื่อน ซึ่งเป็นจุดแลนมาร์กเป็นจุดถ่ายภาพที่จะให้ภาพอ่างเก็บน้ำมุมสูงที่โอบล้อมด้วยภูเขาที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ในช่วงที่พระอาทิตย์ตกก็จะยิ่งเพิ่มความสวยงามมาก ถนนเส้นขึ้นสันเขื่อนยังเป็นที่นิยมอย่างมากในการปั่นจักรยาน ถ่ายภาพเป็นอย่างมาก
การเที่ยวเล่นน้ำด้านล่างของเขื่อน โดยนอกจากจะทำหน้าที่ระบายน้ำตามฤดูกาลแล้ว ก็ยังสามารถผันน้ำเพื่อให้ประชาชนได้เล่นกันอย่างสนุกสนานอีกด้วย

สล็อตออนไลน์

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์
สถานที่แห่งนี้แสดงถึงพุทธสาวกจำลองเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาลคือเป็นวันจาตุรงคสันนิบาต หรือวันประชุมใหญ่มีอันประกอบด้วยองค์ 4 คือ
1.พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นพุทธสาวกจำนวน 1,250 องค์ มาชุมนุมพร้อมกันโดยที่มิได้นัดหมาย
2.พระพุทธสาวกเหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ เป็นผู้ที่พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทด้วยพระองค์เอง(พระพุทธองค์บวชให้ด้วยพระองค์เอง)

jumboslot

3.พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ (สำเร็จอรหันต์แล้ว)
4.วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

ในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เหมือนเป็นตำราเรียนประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนาเล่มใหญ่ สำหรับผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริง ในสมัยพุทธกาลที่ไม่มีประเทศใดสร้างมาก่อน ณ วันนี้ต้นไม้รอบบริเวณดังกล่าวกำลังเติบโตให้ความร่มเงามีสายน้ำที่ไหลจากน้ำตกสา

slot

ริกา ไหลรินผ่านมาให้ความร่มเย็น มีภูเขายิ่งใหญ่มั่งคงล้อมรอบ จึงได้มีการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 1 หลัง ข้างในนั้นจะมีพระพุทธรูป ของพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในอนาคตนั้นมีความคิดที่จะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพิ่ม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสามารถใช้เป็น สถานที่ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ สามารถเดินทางมาสักการะหรือเวียนเทียนที่พุทธอุทยานมาฆบูชาฯ ได้ทุกวัน เที่ยวนครยายกอย่าลืมมาเที่ยวเขื่อนจร้า