การท่องเที่ยวเขมรเติบโตต่ำสุดในรอบ5ปี

Posted by

แคมโบเดียเดลี่ – อัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเยือนกัมพูชาชะลอตัวอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจโลก ตามการระบุของกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา

joker123

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเยือนกัมพูชาจากช่องทางการเดินทางรูปแบบต่างๆ มีจำนวนทั้งหมด 4.5 ล้านคนเมื่อปีก่อน ขยายตัวขึ้นเพียงร้อยละ 7 จาก 4.2 ล้านคนในปี 2556 ตามการระบุของผู้อำนวยการสำนักงานสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยว

โฮ วันดี ประธานร่วมกลุ่มการทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยว ระบุว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซบเซาในช่วงต้นปี 2557 เนื่องจากภาวะชะงักงันทางการเมือง

“การเติบโตชะลอตัวกว่าปีก่อนหน้าเพราะอุปสรรคบางประการเช่นภาวะชะงักงันทางการเมืองหลังการเลือกตั้งทั่วไป” โฮ วันดี กล่าว และคาดว่า การเติบโตในปีนี้น่าจะอยู่ที่ร้อยละ 15

ในเดือน พ.ค.2557 เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวเรียกร้องให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อการท่องเที่ยวเพิ่มความพยายามในการทำการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีน หลังจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเนื่องจากปัญหาการเมืองในไทย และการประท้วงต่อต้านจีนในเวียดนามเมื่อต้นปีก่อน

ด้านประธานสมาคมโรงแรมกัมพูชา ระบุว่า แม้ว่าตลาดจีนจะมีความสำคัญ แต่กัมพูชาจำเป็นที่จะต้องมุ่งให้ความสนใจไปที่การรักษาเที่ยวบินตรงจากประเทศอื่นๆ ด้วย รวมทั้งปลายทางท่องเที่ยวแหล่งอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากปราสาทนครวัด

สล็อต

“เราต้องการให้นักท่องเที่ยวพักอยู่ในกัมพูชานาน 10 วัน ไม่ใช่เพียงแค่ 2 คืน เพื่อเดินทางไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ เช่น สีหนุวิลล์ หรือพระตะบอง แต่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ยังมีไม่เพียงพอ” ประธานสมาคมโรงแรมกัมพูชากล่าว

ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2557 เวียดนามเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชา ด้วยจำนวนทั้งหมด 803,591 คน หรือร้อยละ 20.1 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวจากจีน ตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุด ตามรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา.

ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา กัมพูชา ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามอง ทั้งในแง่การลงทุน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม รวมไปถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ส่งผลดีให้กับประชาชนในประเทศ

ทั้งนี้ ประธาน จิวจินดา ส่วนวิจัยนโยบายรัฐและปัจจัยทางธุรกิจ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) มองว่า การขยายตัวของเมืองไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่กรุงพนมเปญอีกต่อไป แต่ยังมีเมืองรอง คือ เสียมราฐ หรือเสียมเรียบ ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ

แต่ยังมีเกาะกงที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวตามลักษณะของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอีกทั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพระสีหนุที่เป็นเมืองท่าเรือน้ำลึก ซึ่งยังมีความต้องการสินค้าและบริการอีกมากเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

สล็อตออนไลน์

ประธาน อธิบายว่า เสียมราฐหรือเสียมเรียบ เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ อยู่ริมฝั่งทะเลสาบเขมร ห่างจากกรุงพนมเปญ 314 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 5 ชั่วโมง

โดยจังหวัดเสียมราฐเป็นที่ตั้งของนครวัดและกลุ่มปราสาทหินหลายแห่ง อาทิ หมู่ปราสาทหินของอาณาจักรขอม ได้แก่ ปราสาทนครวัด กลุ่มปราสาทนครธม เช่น ตาพรหมและบายน บันทายศรี บากอง พนมกุเลนและบารายตะวันตก เป็นต้น ซึ่งเสียมราฐถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของกัมพูชา แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมไม่ต่ำกว่าปีละ 2 ล้านคน

สำหรับ เกาะกง ที่มีชายแดนที่ติดกับจังหวัดตราดของไทย การเดินทางข้ามแดนสะดวกโดยใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงชายแดนเพียง 6 ชั่วโมงเท่านั้น อีกทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดเกาะกงสามารถพูดภาษาไทยได้เกือบทั้งหมด

ทั้งนี้ จังหวัดตราดมีแนวเขตชายแดนติดกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา และมีจุดแข็งในเรื่องวิถีชีวิตชุมชนใกล้เคียงกันและทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เกาะกงจึงเป็นประตูฝั่งตะวันออกของไทยบนเส้นทางเลียบชายฝั่งด้านใต้ (Southern Coastal Road Corridor : SCRC)

รู้จักเมืองพระสีหนุ

jumboslot

สำหรับ พระสีหนุ เมืองท่าเรือน้ำลึก อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ 246 กิโลเมตรไปทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ มีชายหาดทั้งหมด 5 แห่ง โดยชายหาดที่สวยที่สุด คือ หาดสุขาและหาดโอจือเตียล ซึ่งเคยติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดชายหาดเอเชีย โดยหนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลียมาแล้ว

ทั้งนี้ กัมพูชาวางแผนให้พระสีหนุเป็นเมืองต้นแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความหลากหลาย ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้าและการท่องเที่ยว ประกอบกับกัมพูชาให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว เนื่องจากไทยมีความรู้และความเชี่ยวชาญ

ประธาน มองว่า กัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจกัมพูชามีอัตราเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 7.0% โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาจากแรงขับเคลื่อนทั้งจากภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป และภาคบริการจากนักท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในประเทศ และเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออก

นอกจากนี้ ฐานประชากรชนชั้นกลางที่กำลังเพิ่มสัดส่วนขึ้น กลุ่มสังคมคนเมืองที่มีการขยายตัวมากขึ้น นำไปสู่การเพิ่มรสนิยมและอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่ชาวกัมพูชามีความชื่นชอบในการบริโภคสินค้าไทยเป็นทุนเดิม

slot

สำหรับโอกาสของนักลงทุน หรือผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปลงทุนในเมืองรองที่มีศักยภาพของกัมพูชา ได้แก่ เสียมราฐ เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยด้านการก่อสร้าง และการบริการที่เกี่ยวเนื่องทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม โครงสร้างพื้นฐานทั้งถนน รวมไปถึงแหล่งน้ำเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ธุรกิจบริการออกแบบ ตกแต่งภายใน สินค้าวัสดุก่อสร้าง สุขภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ขนส่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า ของตกแต่งบ้าน เคหะสิ่งทอ รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคเกรดคุณภาพ

ส่วนที่ เกาะกง นั้นเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมส่งออก เสื้อผ้าสำเร็จรูป อุปกรณ์กีฬา โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำหลายแห่ง อาทิ โรงงานปลากระป๋อง โรงงานปลาป่น รวมทั้งศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า รับซื้อพืชผลทางการเกษตร