กัมพูชาเปิดอนุสรณ์สถานโตนสเลง

Posted by

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ว่านายซก อัน รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และนายโยอาคิม บารอน ฟอน มาร์ชาลล์ เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำกรุงพนมเปญ เป็นประธานร่วมกันในพิธีเปิดอนุสรณ์สถานโตนสเลง บริเวณพิพิธภัณฑ์โตนสเลง ในนกรุงพนมเปญ

joker123

เพื่อแสดงความไว้อาลัยและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจำนวนมาก จากการสังหารหมู่และละเมิดสิทธิมนุษยชนครั้งรุนแรงด้วยวิธีต่างๆนานา ภายในค่ายกักกันโตนสเลง หรือ “เอส-21” สมัยรัฐบาลเขมรแดง โดยมีผู้รอดชีวิตและครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ อนุสรณ์สถานโตนสเลงใช้งบประมาณในการก่อสร้างราว 90,000 ดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 2.97 ล้านบาท ) โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านงบประมาณจากรัฐบาลเยอรมนี โดยทั้งสองประเทศมุ่งหวังร่วมกันว่า อนุสรณ์สถานแห่งนี้นอกจากเป็นสัญลักษณ์รำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้ว จะเป็นเครื่องเตือนใจให้แก่ชนรุ่นหลังว่า กัมพูชาจะไม่หวนกลับคืนสู่ “ยุคมืด” เช่นนั้นอีก

ค่ายกักกันโตนสเลงก่อสร้างขึ้นในสมัยรัฐบาลเขมรแดงเรืองอำนาจ ภายใต้การบริหารอำนาจแบบเบ็ดเสร็จของนายพล พต ระหว่างปี 2518-2522 โดยเป็นการแปรสภาพโรงเรียนแห่งหนึ่งให้กลายเป็นเรือนจำและสถานที่ทรมาน ตลอดระยะเวลาดังกล่าวมีชาวกัมพูชาเสียชีวิตมากกว่า 2 ล้านคน จากความอดอยากและการใช้แรงงานหนัก หรือถูกสังหารโหดฐานเป็นศัตรูของรัฐ

สล็อต

กัมพูชา เปิดอนุสรณ์สถานแห่งใหม่ที่เรือนจำตวลสเลงในวันนี้ (26 มี.ค.) เพื่อรำลึกถึงชาวกัมพูชาจำนวนมาก ที่ถูกทรมานและสังหารที่เรือนจำแห่งนี้ ในสมัยเขมรแดงปกครองประเทศช่วงปลายทศวรรษที่ 70 โดยพิธีเปิดมีขึ้นท่ามกลางสักขีพยาน ซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตจากเรือนจำแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ ชายชราวัย 85 ปีคนหนึ่งกล่าวว่า นอนตายตาหลับได้แล้ว หลังจากที่ได้เห็นอนุสรณ์สถานนี้ และเขาเชื่อว่าดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จะมีความสุขเช่นกัน สำหรับอนุสรณ์แห่งนี้ สร้างขึ้นด้วยเงินบริจาคของรัฐบาลเยอรมนีมูลค่า 90,000 ดอลลาร์ หรือราว 2.83 ล้านบาท

“นครวัด” หรือฝรั่ง(เศส) เรียก อังกอร์วัด Angkor Wat เป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานที่เรียกรวมกันว่า “เมืองพระนคร” มี “นคร ธม” โดดเด่นเคียงคู่ ตั้งอยู่ที่เมืองเสียมราฐ (เจ้าของบ้านออกเสียง เสียมเรียบ) กัมพูชา

หลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองของอาณาจักรเขมรในอดีต ทั้งยังสะท้อนภูมิปัญญาอันชาญฉลาดทางสถาปัตยกรรม และประติมากรรมของบรรพชนขอมโบราณ ประวัติศาสตร์ของหมู่ปราสาทเมืองพระนครได้เริ่มต้นขึ้นหลังพระเจ้าชัยวรมัน ที่ 2 ประกาศแยกแผ่นดินเป็นอิสระจากชวา และราชวงศ์ต่อมาได้สร้างราชธานีขึ้นที่หริหราลัย ตอนเหนือของโตนเลสาป หลังจากนั้นพระเจ้ายโศวรมัน ที่ 1ได้มีพระราชดำริย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ยโสธรปุระหรือเรียกกันภายหลังว่า “เมืองพระนคร” ถือเป็นยุคที่สร้างปราสาทร้อยแห่ง ในเวลาต่อมาเมื่อถึงรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2

สล็อตออนไลน์

นครวัดอันยิ่งใหญ่ได้ถือกำเนิดขึ้น ภายหลังเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขึ้นครองราชย์ โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองหลวง ไปยังนครธมและยังได้สร้างปราสาทเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง เช่น ปราสาทบายน ปราสาทตาพรม เป็นต้น

ขอมโบราณเชื่อว่า ทิศตะวันออกเป็นทิศของการเกิด ความรุ่งเรือง มงคล ส่วนทิศตะวันตกเป็นทิศแห่งความตายนครวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันตกด้วยเพื่อจุดมุ่งหมายเพื่อจะใช้เป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าชัยวรมันที่2 และสร้างในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ นครวัดจึงเป็นเทวลัยคือที่บูชาและประดิษฐานเทวรูปและเป็นที่บรรจุศพ-อัฐิ รวมความแล้วต้องจัดให้มหาปราสาทนครวัดเป็นมฤตกเทวาลัยคือเป็นที่บูชาและประดิษฐานเทวรูปและเป็นสุสานไปในตัว

ในโลกออนไลน์มีเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ยังมีศิลปที่บ่งบอกถึงศาสนาที่มาของสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจอีกมากมายในตัวปราสาท

jumboslot

ราสาทพระวิหาร(Temple of Preah Vihear) เป็นโบราณสถานอายุประมาณ 1,000 ปี ซึ่งชาวไทยมักเรียกว่า “เขาพระวิหาร” และที่ประเทศกัมพูชาเรียกขานว่า“เปรี๊ยะวิเฮียร์”สร้างขึ้นในหลายรัชสมัยของกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรขอมเริ่มก่อสร้างตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ซึ่งปกครองอาณาจักรในช่วงปี พ.ศ.1345-1388 และนักประวัติศาสตร์มีความเห็นว่าปราสาทพระวิหารสร้างเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2(ครองราชย์ พศ. 1656-1693)สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพเจ้าคือพระศิวะของศาสนาฮินดู

ปราสาทเขาพระวิหารแห่งนี้เดิมเคยอยู่ในความปกครองดูแลของไทย และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2483 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 เป็นต้นมาได้เปลี่ยนไป อยู่ภายใต้การปกครองดูแลของประเทศกัมพูชาสืบมาจนถึง ปัจจุบัน

slot

ปราสาทมีความโดดเด่นที่ทำเลที่ตั้งปราสาท ซึ่งอยู่บนชะง่อนผาหินซึ่งเรียกว่าผาเป้ยตาดี มองลงมาเห็นทิวทัศน์ของประเทศกัมพูชา ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมคือเป็นกลุ่มปราสาทที่มีระเบียงคดเชื่อมระหว่างปราสาทแต่ละหลังเริ่มตั้งแต่ทางลาดต่ำเชิงเขาเป็นทิวขึ้นไปจุดถึงสุดผาชันปราสาทพระวิหารมีความเป็นเอกในเชิงสถาปัตยกรรมขอมและการตกแต่งปราสาทด้วยประติมากรรมศิลปะขอมโบราณตัวปราสาทมีความยาวในแนวแนวเหนือใต้800เมตรมีความโดดเด่นในการออกแบบ การวางผังปราสาประติมากรรมที่นำมาประดับตกแต่งด้วยหินแกะสลักภาพแกะสลักนูนต่ำ