โควิดทำเขมรตกงาน3แสนคน

Posted by

นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชากล่าวว่าผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ชาวเขมรตกงานราว 300,000 คน โดยส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

joker123

อย่างไรก็ตาม แรงงานบางส่วนในอุตสาหกรรมดังกล่าวได้กลับเข้าทำงานหรือได้งานใหม่แล้วเนื่องจากสถานการณ์ของการระบาดของโควิด-19 อยู่ภายใต้การควบคุม ฮุนเซนกล่าวในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างสะพานข้ามแม่น้ำในพื้นที่ทางตะวันออกของกรุงพนมเปญ

“โควิด-19 ไม่เพียงสร้างความเสียหายในกัมพูชาแต่ยังเกิดขึ้นทุกประเทศทั่วโลก” ฮุนเซน กล่าว และเสริมว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเสื้อผ้าได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการระบาดของโควิด-19

“โรงแรมจำนวนมากต้องปิดตัวเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ” ผู้นำเขมร กล่าว

ฮุนเซนกล่าวว่า เศรษฐกิจของประเทศคาดว่าจะลดลง 1.9% ในปีนี้ และฟื้นตัวในปีหน้า หลังเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ภายนอกประเทศค่อยๆ ฟื้นตัว

จนถึงปัจจุบัน กัมพูชามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสะสมในประเทศ 287 คน โดยไม่มีผู้เสียชีวิต และจากจำนวนผู้ป่วยดังกล่าวเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 283 คน ตามข้อมูลของทางการ.

สล็อต

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า กัมพูชาออกกฎห้ามชาวต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพอิสระในประเทศกัมพูชารวม 10 สายอาชีพ คำสั่งดังกล่าวลงนามโดยนายอิธ สัมเฮง รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพของกัมพูชาออกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม กำหนดห้ามชาวต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศกัมพูชาดังนี้ คนขับแท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊กและรถลาก ช่างตัดผมและเสริมสวย คนขายของริมถนน หมอนวด ช่างซ่อมรองเท้าและขัดรองเท้า ช่างตัดเสื้อ ช่างซ่อมรถ คนทำของที่ระลึก ช่างทำเครื่องดนตรีและหล่อพระพุทธรูป ช่างทองและช่างเจียระไนเพชรพลอย

อาชีพหลักของชาวกัมพูชา คือ ภาคเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 70 ภาคบริการประมาณ ร้อยละ 17 ภาคอุตสาหกรรมโรงงานประมาณ ร้อยละ 8 และภาคการก่อสร้างประมาณร้อยละ 5 ทั้งนี้ ชาวกัมพูชาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวเจ้า ยางพารา พริกไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกบริเวณที่ราบภาคกลางรอบทะเลสาบกัมพูชา รองลงมาคือ ประมง โดยบริเวณรอบทะเลสาบกัมพูชาเป็นแหล่งประมง น้ำจืดที่สำคัญที่สุดในภูมิภาค มีการทำป่าไม้บริเวณเขตภูเขาทางภาคเหนือโดยล่องมาตามแม่น้ำโขง

สล็อตออนไลน์

อุตสาหกรรมในประเทศเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม ส่วนใหญ่เป็นโรงสีข้าว และรองเท้า

สินค้าหลักที่กัมพูชาส่งออก ผลผลิตด้านการเกษตร ซึ่งเป็นรายได้หลักของประชากรร้อยละ 70 ของประเทศ รวมถึงการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป สิ่งทอ รองเท้า ยางลาเท็กซ์ รายได้หลักของกัมพูชามาจากภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 32.5 ได้แก่ การกสิกรรม การประมง ปศุสัตว์ และป่าไม้ ซึ่งสินค้าเกษตรที่ส่งออก ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์ปลา และยางพารา รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง สัตว์มีชีวิต ผลไม้ และปลา เป็นต้น ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 22.4 ซึ่งสินค้าอุตสาหกรรมส่งออก ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และภาคบริการร้อยละ 45.1 รายได้ที่สำคัญของภาคบริการ ได้แก่ รายได้จากนักท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สินค้าหลักที่กัมพูชานำเข้า ประกอบด้วยวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ ปิโตรเลียม วัตถุดิบในการก่อสร้าง รถยนต์และจักรยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม ข้าว และที่เหลือ เป็นสินค้าทางการเกษตร ป่าไม้ และประมง นอกจากนั้นยังมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางเวชภัณฑ์และ เครื่องสำอาง คู่ค้าสำคัญของกัมพูชา คือ สหรัฐฯ ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป จีน ไทย เวียดนาม ญี่ปุ่น และ แคนาดา

jumboslot

นายอิธกล่าวว่า ทางกระทรวงจะไม่อนุญาตหรือต่ออายุหนังสือหรือใบอนุญาตการจ้างงานให้แก่ชาวต่างชาติคนใดในภาคธุรกิจดังกล่าว หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกปรับและได้รับบทลงโทษตามกฎหมายแรงงานและกฎระเบียบอื่นๆของกัมพูชา

รายงานของกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพกัมพูชาระบุว่ามีชาวต่างชาติมากกว่า 160,000 คน จาก 93 ประเทศและภูมิภาคที่เข้ามาพำนักและทำงานอยู่ในประเทศกัมพูชา และโดยปกติแล้วชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานอาชีพอิสระจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะยาวให้แก่กัมพูชา 180 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5,600 บาท)ต่อปี และอีก 130 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4,000 บาท)ต่อปีสำหรับค่าธรรมเนียมออกหนังสือหรือใบอนุญาตทำงาน

อาชีพและสินค้าส่งออกในประเทศลาว
ลาวนั้นเป็นประเทศเกษตรกรรมเช่นเดียวกับประเทศไทย

  • อาชีพเกษตรกรรม 50% ของประเทศ
  • อุตสาหกรรม (โรงงาน การท่องเที่ยว การให้บริการด้านต่างๆ) 30%
  • อาชีพอื่นๆ 20%

slot

รายได้ของประชาชนมาจากเกษตรกรรม 43.50% อุตสาหกรรม 30.50% และบริการ 26.00%
การประกอบอาชีพของคนลาว ร้อยละ 80 ยังผูกพันกับภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก คือ ทำนา (ปลูกข้าว) ยาสูบ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กาแฟ พืชผัก และหาของป่า

สินค้าส่งออก สินค้าส่งออกของลาว ได้แก่ 1. ไม้และไม้แปรรูป 2. สินค้าประมงและสัตว์ 3. แร่ธาต ุ 4. สินค้าการเกษตร เช่น ชา กาแฟ เครื่องเทศ ฯลฯ 5. เครื่องนุ่งห่ม 6. พาหนะและอะไหล่ 7. หนังสัตว์และผลิตภัณฑ์หนังฟอก 8. เครื่องจักรกลที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ 9. เครื่องพลาสติก และ ผลิตภัณฑ์ 10. เครื่องอุปโภค
สินค้านำเข้า สินค้านำเข้าลาว ได้แก่ 1. น้ำมันเชื้อไฟ 2. เครื่องใช้ไฟฟ้า 3. พาหานะและอาไหล่ 4. เครื่องอุตสาหกรรมการเกษตร 5. เครื่องอุปโภค บริโภค 6. เครื่องนุ่งห่ม 7. เครื่องก่อสร้าง 8. เครื่องจักรกลที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ 9. เครื่องดื่ม 10. เหล็กและเหล็กกล้า 11. รถจักรยานยนต์ และ ส่วนประกอบ