เวียดนามเปิดโซลาร์ฟาร์มใหญ่ที่สุดในประเทศ

Posted by

กลุ่มบริษัทจึงนาม (Trung Nam) ของเวียดนามเปิดโซลาร์ฟาร์ม 450 เมกะวัตต์ ที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ในความพยายามที่จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน ในขณะที่ลดการพึ่งพาถ่านหินในการผลิตพลังงาน

joker123

โซลาร์ฟาร์มแห่งใหม่มูลค่า 604 ล้านด่ง ตั้งอยู่ใน จ.นีงทวน ทางภาคกลาง เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศผ่านสายส่งความยาว 17 กิโลเมตร ที่สร้างขึ้นโดยบริษัทจึงนามเช่นเดียวกัน

ในขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า เวียดนามก็กำลังพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ควบคู่ไปกับโครงการพลังงานจากก๊าซธรรมชาติเหลวและโครงการพลังงานจากถ่านหิน เนื่องจากเขื่อนไฟฟ้าถูกใช้งานเกือบเต็มประสิทธิภาพแล้ว ขณะเดียวกัน การผลิตน้ำมันและก๊าซก็ถึงจุดสูงสุดแล้วเช่นกัน ส่วนแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกยกเลิกไปในปี 2559

เวียดนามวางแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานลมในการผลิตพลังงานแบบผสมผสานให้เป็นร้อยละ 15-20 ภายในปี 2573 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25-30 ภายในปี 2588 จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนอยู่เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น

บริษัทจึงนามกล่าวว่า โซลาร์ฟาร์มของบริษัท รวมถึงโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมแห่งอื่นๆ จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนพลังงานที่ประเทศเผชิญอยู่ และเพิ่มความหลากหลายของแหล่งพลังงาน

“ศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมของเวียดนามนั้นมีมากมายมหาศาล และประเทศอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพนี้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ” เหวียน เติ่ม เตียน ซีอีโอบริษัทจึงนาม กล่าว

บริษัทเอกชนของเวียดนามรายงานระบุว่า บริษัทกำลังมองหาโอกาสที่จะพัฒนาโครงการผลิตพลังงานจากก๊าซธรรมชาติเหลว โดยบริษัทจะเริ่มสร้างคลังรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวใน จ.นีงทวน เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับโรงไฟฟ้าในอนาคต

สล็อต

เวียดนามกำลังสร้างกลุ่มโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเหลว ที่จะเปิดดำเนินการครั้งแรกภายในปี 2566 ความเคลื่อนไหวที่อาจเปลี่ยนก๊าซธรรมชาติเหลวให้กลายเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับประเทศ.

ในขณะที่พลังงานและเชื้อเพลิงฟอสซิลกำลังลดน้อยลง แนวโน้มการใช้พลังงานทดแทนถือเป็นมาตรการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและคํ้าประกันความมั่นคงด้านพลังงาน โดยเฉพาะในเวียดนามที่ปัจจุบันกำลังพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ และจำนวนประชากรนับวันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการจัดสรรไฟฟ้าตามความต้องการของประชาชนที่มากขึ้น

หนุนพลังงานทดแทนในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จากงานสัมมนาสัปดาห์พลังงานทดแทนปี 2560 ในนครเกิ่นเทอ เห็นพ้องกันว่า จังหวัดต่างๆ ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงควรลงทุนในด้านพลังงานทดแทน แทนที่จะพัฒนาโรงไฟฟ้าความร้อน 14 แห่ง ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 20,000 MV

Nguyen Anh Tuan ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานทดแทน สังกัดสถาบันพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กล่าวว่า เวียดนามมีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสามารถผลิตพลังงานสะอาดได้สูงกว่า 9.1 ล้านเมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นพลังงานชีวมวล 15,000 เมกะวัตต์ พลังงานชีวภาพ 177,299 เมกะวัตต์

สล็อตออนไลน์

พลังงานทดแทน (WTE) 9,000 เมกะวัตต์ พลังงานลมเกือบ 2.1 ล้านเมกะวัตต์ และพลังงานแสงอาทิตย์เกือบ 6.8 ล้านเมกะวัตต์อย่างไรก็ตาม การผลิตพลังงานทดแทนยังไม่ได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่างๆ เมื่อนับถึงช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา มีการใช้พลังงานลมเพียง 159 เมกะวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์เพียง 0.18 เมกะวัตต์ และพลังงานชีวภาพเพียง 2.5 เมกะวัตต์

ในปัจจุบันเวียดนามพึ่งการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเชื้อเพลิงจากถ่านหิน โดยโรงงานในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมีกำลังการผลิตขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 600 เมกะวัตต์ ถึง 2,000 เมกะวัตต์ แต่ปัญหาการขาดแคลนถ่านหินที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ทำให้โรงไฟฟ้าความร้อนหลายแห่งจะต้องนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศ ทั้งนี้ข้อตกลงการนำเข้าถ่านหินยังไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล ในขณะที่การก่อสร้างท่าเรือสำหรับการนำเข้าถ่านหินก็ประสบปัญหาด้านการก่อสร้าง ราคาถ่านหินได้เพิ่มขึ้นจากตันละ 40 เหรียญสหรัฐ เป็นตันละ 60 เหรียญสหรัฐ ทำให้ราคาไฟฟ้าสูงขึ้น ตลอดจนมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนก็เป็นอีกปัจจัยที่น่ากังวลอย่างมาก

เนื่องจากปัจจัยด้านลบดังกล่าว ทุกฝ่ายได้เสนอให้รัฐบาลปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับที่ 7 เพื่อยกเลิกการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแห่งใหม่ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

jumboslot

ส่งเสริมโครงการพลังงานทดแทน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จากการหารือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของเกาหลีใต้และเวียดนามเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการลงทุนด้านไฟฟ้าและพลังงานทดแทนระหว่างสองประเทศ

Vo Tan Thanh รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม และประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมสาขานครโฮจิมินห์ กล่าวว่า ปัจจุบันเวียดนามมุ่งพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน โดยเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานทดแทน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่จะช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆ ข้างต้นจะสามารถพัฒนาระบบการจ่ายไฟฟ้าของประเทศเวียดนามให้ก้าวหน้าได้อย่างมาก

ที่สำคัญ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และบริษัท China Everbright International Limited (CEIL) ได้บรรลุข้อตกลงการกู้เงินจำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

slot

Christopher Thieme รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเอกชนของ ADB กล่าวว่า ข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอยในเวียดนาม โดยจะลดการปล่อยแก๊สมีเทน และเพิ่มการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน ซึ่ง ADB และบริษัท CEIL จะสนับสนุนการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ โดยนำเทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในจังหวัดต่างๆ บริเวณภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ซึ่งตามข้อมูลของ ADB เวียดนามระบายขยะมากกว่า 27.8 ล้านตันต่อปี

พร้อมพัฒนา Smart Grid
รองรับพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 10 ในปี 2573
นอกจากการเตรียมใช้พลังงานทดแทน ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงแล้ว เวียดนามยังเดินหน้าพัฒนา Smart Grid เพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียน
ร้อยละ 10 ในปี 2573