เวิลด์แบงก์ปล่อยกู้กัมพูชาครั้งแรกในรอบ5ปี

Posted by

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ว่านายอุลริช ซาเชา ผู้อำนวยการธนาคารโลก ( เวิลด์แบงก์ ) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวเมื่อวันศุกร์ เรื่องการอนุมัติวงเงินช่วยเหลือทางเศรษฐกิจให้แก่รัฐบาลกัมพูชามูลค่า 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 4,641 ล้านบาท )

joker123

สำหรับโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 4 โครงการ เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ชาวกัมพูชา โดยให้มีถนนหนทางที่ดีขึ้น คุณภาพของน้ำสำหรับการบริโภคและอุปโภคที่ดีขึ้น เพื่อให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้รับการพัฒนา และเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขมูลฐาน

ทั้งนี้ เวิลด์แบงก์ระงับโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่กัมพูชามาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อคัดค้านการที่รัฐบาลของสมเด็จฮุนเซนสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 4,000 ครัวเรือน ซึ่งอาศัยอยู่ตามแนวที่ราบลุ่มของทะเลสาบบึงแขก เพื่อให้บริษัทเอกชนที่เป็นของนักการเมืองฝั่งรัฐบาลเข้ามาพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์การค้าแทน อย่างไรก็ตาม ในตอนนั้นเวิลด์แบงก์อนุมัติเงินช่วยเหลือที่มีการตกลงก่อนปี 2554 ให้แก่รัฐบาลพนมเปญทั้งหมด และอนุญาตให้สถาบันการเงินของประเทศอื่นยังคงปล่อยสินเชื่อให้แก่ทางการกัมพูชาต่อได้

ขณะที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมหลายแห่งของกัมพูชาแสดง “ความผิดหวังอย่างรุนแรง” ต่อการตัดสินใจดังกล่าวของเวิลด์แบงก์ โดยเปรียบเทียบการที่ทางการบังคับให้ประชาชนรอบทะเลสาบบึงแขกต้องอพยพออกจากพื้นที่ เลวร้ายเทียบเท่ากับการอพยพของประชาชนจำนวนมากออกจากกรุงพนมเปญ เพื่อหลบหนีกองทัพเขมรแดง

สล็อต

อาชีพหลักของชาวกัมพูชา คือ ภาคเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 70 ภาคบริการประมาณ ร้อยละ 17 ภาคอุตสาหกรรมโรงงานประมาณ ร้อยละ 8 และภาคการก่อสร้างประมาณร้อยละ 5 ทั้งนี้ ชาวกัมพูชาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวเจ้า ยางพารา พริกไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกบริเวณที่ราบภาคกลางรอบทะเลสาบกัมพูชา รองลงมาคือ ประมง โดยบริเวณรอบทะเลสาบกัมพูชาเป็นแหล่งประมง น้ำจืดที่สำคัญที่สุดในภูมิภาค มีการทำป่าไม้บริเวณเขตภูเขาทางภาคเหนือโดยล่องมาตามแม่น้ำโขง อุตสาหกรรมในประเทศเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม ส่วนใหญ่เป็นโรงสีข้าว และรองเท้า

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า กัมพูชาออกกฎห้ามชาวต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพอิสระในประเทศกัมพูชารวม 10 สายอาชีพ คำสั่งดังกล่าวลงนามโดยนายอิธ สัมเฮง รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพของกัมพูชาออกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม กำหนดห้ามชาวต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศกัมพูชาดังนี้ คนขับแท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊กและรถลาก ช่างตัดผมและเสริมสวย คนขายของริมถนน หมอนวด ช่างซ่อมรองเท้าและขัดรองเท้า ช่างตัดเสื้อ ช่างซ่อมรถ คนทำของที่ระลึก ช่างทำเครื่องดนตรีและหล่อพระพุทธรูป ช่างทองและช่างเจียระไนเพชรพลอย

นายอิธกล่าวว่า ทางกระทรวงจะไม่อนุญาตหรือต่ออายุหนังสือหรือใบอนุญาตการจ้างงานให้แก่ชาวต่างชาติคนใดในภาคธุรกิจดังกล่าว หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกปรับและได้รับบทลงโทษตามกฎหมายแรงงานและกฎระเบียบอื่นๆของกัมพูชา

สล็อตออนไลน์

รายงานของกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพกัมพูชาระบุว่ามีชาวต่างชาติมากกว่า 160,000 คน จาก 93 ประเทศและภูมิภาคที่เข้ามาพำนักและทำงานอยู่ในประเทศกัมพูชา และโดยปกติแล้วชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานอาชีพอิสระจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะยาวให้แก่กัมพูชา 180 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5,600 บาท)ต่อปี และอีก 130 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4,000 บาท)ต่อปีสำหรับค่าธรรมเนียมออกหนังสือหรือใบอนุญาตทำงาน

อาชีพหลักของชาวกัมพูชา คือ ภาคเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 70 ภาคบริการประมาณ ร้อยละ 17 ภาคอุตสาหกรรมโรงงานประมาณ ร้อยละ 8 และภาคการก่อสร้างประมาณร้อยละ 5 ทั้งนี้ ชาวกัมพูชาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวเจ้า ยางพารา พริกไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกบริเวณที่ราบภาคกลางรอบทะเลสาบกัมพูชา รองลงมาคือ ประมง โดยบริเวณรอบทะเลสาบกัมพูชาเป็นแหล่งประมง น้ำจืดที่สำคัญที่สุดในภูมิภาค มีการทำป่าไม้บริเวณเขตภูเขาทางภาคเหนือโดยล่องมาตามแม่น้ำโขง
อุตสาหกรรมในประเทศเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม ส่วนใหญ่เป็นโรงสีข้าว และรองเท้า

jumboslot

สินค้าหลักที่กัมพูชาส่งออก ผลผลิตด้านการเกษตร ซึ่งเป็นรายได้หลักของประชากรร้อยละ 70 ของประเทศ รวมถึงการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป สิ่งทอ รองเท้า ยางลาเท็กซ์ รายได้หลักของกัมพูชามาจากภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 32.5 ได้แก่ การกสิกรรม การประมง ปศุสัตว์ และป่าไม้ ซึ่งสินค้าเกษตรที่ส่งออก ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์ปลา และยางพารา รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง สัตว์มีชีวิต ผลไม้ และปลา เป็นต้น ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 22.4 ซึ่งสินค้าอุตสาหกรรมส่งออก ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และภาคบริการร้อยละ 45.1 รายได้ที่สำคัญของภาคบริการ ได้แก่ รายได้จากนักท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

สินค้าหลักที่กัมพูชานำเข้า ประกอบด้วยวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ ปิโตรเลียม วัตถุดิบในการก่อสร้าง รถยนต์และจักรยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม ข้าว และที่เหลือ เป็นสินค้าทางการเกษตร ป่าไม้ และประมง นอกจากนั้นยังมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางเวชภัณฑ์และ เครื่องสำอาง คู่ค้าสำคัญของกัมพูชา คือ สหรัฐฯ ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป จีน ไทย เวียดนาม ญี่ปุ่น และ แคนาดา

slot

ยอร์ มันห์ (Yor Manh) พ่อค้ากล้วยปิ้งวัย 27 ปี กล่าวว่า ตนทำอาชีพหาบเร่แผงลอยมาแล้ว 2 ปี โดยก่อนหน้านั้นเคยไปเป็นแรงงานในมาเลเซีย อินโดนีเซียและไทย ด้วยเหตุผลว่ามีกิจการของตนเองสามารถหยุดพักเมื่อใดก็ได้ ไม่ต้องทำงานเป็นเวลาแบบการเป็นลูกจ้างที่ต้องออกจากบ้าน 7 โมงเช้าและกลับบ้านตอนเย็น ซึ่งได้ค่าจ้างวันละ 50,000-60,000 เรียล หรือประมาณ 12 เหรียญสหรัฐ (ราว 368 บาท) พร้อมกับย้ำว่าเห็นด้วยที่รัฐบาลจะกวดขันไม่ให้ชาวต่างชาติมาประกอบธุรกิจเล็กๆ เหล่านี้

ตามกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าวในกัมพูชา ระบุว่า ชาวต่างชาติต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นเงิน 360 เหรียญสหรัฐ (ราว 1.1 หมื่นบาท) ต่อปีกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และอีก 130 เหรียญสหรัฐ (ราว 4 พันบาท) ต่อปีเป็นค่าใบอนุญาตทำงาน ผู้ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกปรับวันละ 10 เหรียญสหรัฐ (ราว 307 บาท) และจะถูกส่งกลับ

อิฐ สัมเฮง (Ith Samheng) รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของกัมพูชา กล่าวว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระหมายถึงใครก็ตามที่ทำงานหรือหารายได้โดยไม่มีนายจ้าง และทางกระทรวงจะไม่ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้กับชาวต่างชาติที่ทำงาน 10 ประเภทซึ่งห้ามคนต่างด้าวทำ ทั้งนี้รายงานในปี 2561 พบมีชาวต่างชาติจาก 93 ประเทศ รวม 160,077 คน ทำงานในกัมพูชา ในจำนวนนี้กว่า 1 แสนคนเป็นชาวจีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย ไต้หวัน มาเลเซีย เกาหลีใต้ อินเดียและอังกฤษ