ปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติลุ้นนายกลาวคนใหม่ชื่อสอนไซ

Posted by

โครงสร้างผู้บริหารประเทศ สปป.ลาว ชุดใหม่ใกล้ได้ข้อสรุป หลังปิดหีบเลือกตั้งสภาแห่งชาติชุดที่ 9 ในวันนี้ ขั้นตอนถัดไปเตรียมเสนอชื่อ “ทองลุน สีสุลิด” ขึ้นเป็นประธานประเทศ คาดนายกรัฐมนตรีคนใหม่ชื่อ “สอนไซ สีพันดอน”

joker123

ในวันนี้ (21 ก.พ.) สปป.ลาว ได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติ ชุดที่ 9 และสมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวง ชุดที่ 2 ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นขั้นตอนท้ายๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารประเทศชุดใหม่ ที่จะเข้ามารับหน้าที่ในช่วง 5 ปีข้างหน้า

โดยสภาแห่งชาติลาวเป็นอีกองค์กรที่มีบทบาทและอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ถัดจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาว นอกจากทำหน้าที่สภานิติบัญญัติแล้ว สภาแห่งชาติยังมีอำนาจแต่งตั้งและปลดฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ ทั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ประธานศาลประชาชนสูงสุด ต้องขึ้นตรงและมีหน้าที่รายงานตรงต่อสภาแห่งชาติ

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสภาประชาชนครั้งนี้ ทั่วประเทศลาวได้แบ่งเป็น 18 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีทั้งสิ้น 4,279,243 คน เป็นผู้หญิง 2,128,167 คน ประกอบด้วย

 • เขตเลือกตั้งที่ 1 นครหลวงเวียงจันทน์ 629,600 คน
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 แขวงผ้งสาลี 115,666 คน
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 แขวงหลวงน้ำทา 118,695 คน
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 แขวงอุดมไซ 213,608 คน
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 แขวงบ่อแก้ว 118,099 คน
 • เขตเลือกตั้งที่ 6 แขวงหลวงพระบาง 283,154 คน
 • เขตเลือกตั้งที่ 7 แขวงไซยะบูลี 278,889 คน
 • เขตเลือกตั้งที่ 8 แขวงหัวพัน 160,596 คน
 • เขตเลือกตั้งที่ 9 แขวงเชียงขวาง 163,582 คน
 • เขตเลือกตั้งที่ 10 แขวงเวียงจันทน์ 283,358 คน
 • เขตเลือกตั้งที่ 11 แขวงบอลิคำไซ 172,672 คน
 • เขตเลือกตั้งที่ 12 แขวงคำม่วน 272,459 คน
 • เขตเลือกตั้งที่ 13 แขวงสะหวันนะเขต 539,822 คน
 • เขตเลือกตั้งที่ 14 แขวงสาละวัน 223,722 คน
 • เขตเลือกตั้งที่ 15 แขวงจำปาสัก 480,719 คน
 • เขตเลือกตั้งที่ 16 แขวงเซกอง 69,784 คน
 • เขตเลือกตั้งที่ 17 แขวงอัตตะปือ 94,803 คน
 • เขตเลือกตั้งที่ 18 แขวงไซสมบูน 60,015 คน

สล็อต

สมาชิกสภาแห่งชาติ ชุดที่ 9 มี 164 คน มีผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง 224 คน ส่วนสมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวง ชุดที่ 2 มี 492 คน ผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งมี 789 คน เป็นผู้หญิง 227 คน (29%) ชาย 562 คน (71%)

ที่มาของผู้ลงสมัครสมาชิกสภาประชาชน 789 คน มาจากหน่วยงานขั้นแขวง 273 คน หน่วยงานขั้นเมือง 498 คน รัฐวิสาหกิจ 2 คน และธุรกิจภาคเอกชน 16 คน

เมื่อแบ่งตามชาติพันธุ์ ผู้ลงสมัครที่เป็นชนเผ่าลาว-ไต มี 580 คน มอญ-เขมร 118 คน และม้ง-อิ้วเมี่ยน 65 คน จีน-ทิเบต 26 คน

อายุของผู้ลงสมัคร ตั้งแต่ 45 ปีลงมา มี 298 คน 46-55 ปี มี 406 คน 56-60 ปี มี 83 คน และ 60 ปีขึ้นไป มี 2 คน

ระดับการศึกษา จบระดับวิชาชีพเฉพาะ ขั้นต้น 12 คน ขั้นกลาง 74 คน ขั้นสูง 179 คน ปริญญาตรี 354 คน ปริญญาโท 158 คน และปริญญาเอก 12 คน

ขั้นตอนหลังจากปิดหีบเลือกตั้งในวันนี้แล้ว คาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการประมาณวันอังคารที่ 23 หรือวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ จากนั้นจะมีการนัดประชุมสภาแห่งชาติชุดใหม่ภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อคัดเลือกประธานและรองประธานสภา รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่จะได้รับตำแหน่งสำคัญในการบริหารประเทศ ได้แก่ ประธานประเทศ นายกรัฐมนตรี ประธานศาลประชาชนสูงสุด สุดท้ายจะมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เพื่อเข้าบริหารประเทศต่อไป

สล็อตออนไลน์

ก่อนหน้านี้ ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคมที่ผ่านมา พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้จัดประชุมสมาชิกทั่วประเทศครั้งที่ 11 และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคชุดใหม่ 13 คน ซึ่งที่ประชุมได้เลือกนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่ คณะบริหารศูนย์กลางพรรค ซึ่งมีการคาดหมายว่านายทองลุน จะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานประเทศ ต่อจากนายบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศคนปัจจุบัน แต่ต้องได้รับการแต่งตั้งจากสภาแห่งชาติชุดที่ 9 เสียก่อน

ส่วนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มีการคาดหมายว่าจะเป็นนายสอนไซ สีพันดอน ลูกชายของนายคำไต สีพันดอน อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานประเทศลาว โดยปัจจุบัน นายสอนไซดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน.

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการพรรคปฏิวัติประชาชนลาว (Lao People’s Revolution Party : LPRP)ชุดใหม่ของแขวงจำปาสักเมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2553 นายสอนไซ สีพันดอน เจ้าแขวงจำปาสัก ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรค LPRP ประจำแขวงจำปาสัก พร้อมคณะกรรมการพรรคของแขวงชุดใหม่จำนวน 31 คน ส่งผลให้นายสอนไซมีอำนาจอย่างเต็มที่ในการบริหารแขวงจำปาสักซึ่งเป็นแขวงใหญ่อันดับ 4 ของ สปป.ลาว (ผู้จัดการออนไลน์, 26 ก.ย. 2553)

นาย สอนไซ สีพันดอน ได้ชื่นชมผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดฯ โดยเฉพาะการส่งเสริมศักยภาพและจุดแข็งจากการปลูกมะพร้าว พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ว่า ผู้บริหารและสถานประกอบการจังหวัดเบ๊นแจจะเดินทางมาศึกษาและแสวงหาโอกาสขยายความสัมพันธ์ร่วมมือกับท้องถิ่นต่างๆของลาวในเวลาที่จะถึง

jumboslot

โอกาสนี้ นาย สอนไซ สีพันดอนได้ไปเยือนบริษัทแปรรูปมะพร้าวเลืองเกวอในเขตนิคมอุตสาหกรรมอานเหียบ อำเภอโจว์แถ่ง จังหวัดเบ๊นแจ.

ขนบการเมืองลาว

วันที่ 22 มี.ค.2564 ตรงกับวันครบรอบการก่อตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครบรอบ 66 ปี และเป็นวันเปิดประชุมสมาชิกสภาแห่งชาติ ชุดที่ 9 นัดปฐมฤกษ์ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ เลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติ,เลือกตั้งประธานประเทศ และรองประธานประเทศ และเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี ตามการเสนอของประธานประเทศ

วาระแรก สมาชิกสภาแห่งชาติ จำนวน 163 คน ได้ทำการเลือก ท่านไซสมพอน พมวิหาน บุตรชายอดีตประธานไกสอน พมวิหาน เป็นประธานสภาแห่งชาติ พร้อมรองประธานสภาฯ อีก 4 คนได้แก่นางสุนทอน ไซยะจัก, จะเลิน เยยปาวเฮ่อ ,สุวอน เลืองบุนมี และคำใบ ดำลัด

วาระถัดมาเป็นการเลือกประธานประเทศ สปป.ลาวคนใหม่ แทนท่านบุนยัง วอละจิด ก็เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ ท่านทองลุน สีสุลิด เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิวัติลาว เป็นประธานประเทศ สปป.ลาว ส่วนรองประธานประเทศ 2 คนคือ นางปานี ยาทอตู้ และบุนทอง จิดมะนี

ช่วงที่ท่านทองลุน สีสุลิด ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้รับการยอมรับจากประชาชนลาวอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน นับแต่วันที่ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี มีคนลาวในโลกออนไลน์ยกย่องให้ท่านทองลุน เป็นนายกฯขวัญใจประชาชน

สายทฤษฎี

วาระสำคัญของ สปป.ลาว ก็มาถึง เมื่อท่านทองลุน สีสุลิด ในฐานะประธานประเทศ ได้เสนอชื่อท่านพันคำ วิพาวัน เป็นนายกรัฐมนตรี

“พันคำ วิพาวัน” นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว คนใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 14 เม.ย.2494 ที่บ้านกาง เมืองซำเหนือ แขวงหัวพัน เริ่มทำการปฏิวัติตั้งแต่เป็นเยาวชน และได้เป็นสมาชิกพรรคสมบูรณ์ เมื่อปี 2519

slot

โฉมหน้า ครม.ใหม่

สำหรับรายนามคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ภายใต้การนำของท่านพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี
1.พันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี
2.พล.อ.จันสะหมอน จันยาลาด รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีป้องกันประเทศ
3.สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีแผนการและการลงทุน
4.กิแก้ว ไขคำพิทูน รองนายกรัฐมนตรี
5.วิไล หล้าคำฟอง รัฐมนตรีป้องกันความสงบ
6.สะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีต่างประเทศ
7.บุนโจม อุบนปะเสิด รัฐมนตรีการเงิน
8.คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีอุตสาหกรรมและการค้า
9.เวียงสะหวัด สีพันดอน รัฐมนตรีโยธาธิการและขนส่ง
10.เพ็ด พมพิทัก รัฐมนตรีกสิกรรมและป่าไม้
11.ดาววง พอนแก้ว รัฐมนตรีพลังงานและบ่อแร่
12.นางสวนสะหวัน วิยะเกด รัฐมนตรีแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
13.พุด สิมมาลาวง รัฐมนตรีศึกษาธิการและกีฬา
14.นางบุนคำ วอละจิด รัฐมนตรีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
15.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีโทรคมนาคมและการสื่อสาร
16.ทองจัน มะนีไซ รัฐมนตรีภายใน
17.ไพวี สีบัวลิพา รัฐมนตรียุติธรรม
18.นางใบคำ ขัดติยะ รัฐมนตรีแรงงานและสวัสดิการสังคม
19.บุนแฝง พูมมะไลสิด รัฐมนตรีสาธารณสุข
20.คำเจน วงโพสี รัฐมนตรี หัวหน้าห้องว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี