จีนและกัมพูชาจดปากกาเซ็นข้อตกลงการค้าเสรี

Posted by

จีนและกัมพูชาลงนามข้อตกลงการค้าเสรีในวันนี้ (12) ที่บรรลุการเจรจาในระยะเวลาเพียง 1 ปี โดยมีเป้าหมายที่จะลดอัตราภาษี และส่งเสริมการเข้าถึงตลาดระหว่างปักกิ่งและหนึ่งในพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียที่มีความสำคัญที่สุด

joker123

ข้อตกลงที่เริ่มเจรจาเมื่อปลายปีก่อน ครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ ที่รวมถึงการค้า การท่องเที่ยว และการเกษตร ที่ทั้ง 2 ประเทศจะปรับลดอัตราภาษีในผลิตภัณฑ์ของ 2 ฝ่าย

หวัง อี้ ที่ปรึกษาแห่งรัฐของจีน และนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชา ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามที่ถ่ายทอดผ่านทางออนไลน์

“การลงนามข้อตกลงเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างทั้ง 2 ประเทศ และเป็นอีกก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและจีน” ปาน สรศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา กล่าว

ข้อตกลง ที่เขากล่าวว่า เขาหวังให้มีผลบังคับใช้ในต้นปีหน้า จะนำมาซึ่งความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ผ่านการเข้าถึงตลาด การเปิดเสรีสำหรับสินค้า บริการ และการลงทุน ในระดับที่สูงขึ้น” ปาน สรศักดิ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าว และยังไม่ชัดเจนว่าข้อตกลงจะทำงานร่วมกันกับข้อตกลงการค้าที่มีอยู่เดิมระหว่างจีนและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่กัมพูชาเป็นสมาชิกอย่างไร

ทั้งนี้ ข้อตกลงจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าให้กัมพูชา ที่ในปีที่ผ่านมา เผชิญต่อการถูกระงับสิทธิพิเศษทางการค้าบางส่วนกับสหภาพยุโรป ที่เป็นตลาดสำคัญสำหรับการส่งออกของประเทศ เนื่องจากประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

สล็อต

กัมพูชา ที่เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย เป็นพันธมิตรสำคัญของจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจยับยั้งในกระบวนการตัดสินใจตามฉันทมติของอาเซียนตอบแทนการสนับสนุนทางเศรษฐกิจจากจีน แต่กัมพูชาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว และยืนยันว่านโยบายต่างประเทศของกัมพูชาไม่ได้อยู่ใต้อิทธิพลของจีน.

FTA ย่อมาจาก Free Trade Area หรือเขตการค้าเสรี เป็นการทำความตกลงทางการค้าของประเทศ อาจเป็น 2 ประเทศ (ทวิภาคี) หรือเป็นกลุ่มประเทศ (พหุภาคี) ที่จะร่วมมือขจัดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นภาษีศุลกากรและไม่ใช่ภาษีศุลกากร

ความเป็นมาของเขตการค้าเสรี
แนวคิดของการมีนโยบายการค้าเสรี คือประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ตนเองถนัด และมีต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด คือจะผลิตสินค้าที่คิดว่าประเทศตนได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)มากที่สุด แล้วนำสินค้าที่ผลิตได้นี้ไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ประเทศตนไม่ถนัด หรือเสียเปรียบ โดยแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศอื่นที่ผลิตสินค้าแล้วได้เปรียบ ดังนั้นประเทศทั้งสองก็จะทำการค้าต่อกันได้ โดยต่างฝ่ายต่างสมประโยชน์กัน (Win-Win Situation)
นโยบายการค้าเสรีมีดังนี้
การผลิตตามหลักการแบ่งงานกันทำเลือกผลิตสินค้าที่มีต้นทุนการผลิตต่ำและประเทศมีศักยภาพในการผลิตสินค้านั้นสูง
ไม่เก็บภาษีคุ้มกัน (Protective Duty) เพื่อคุ้มครองหรือปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ไม่ให้สิทธิพิเศษหรือกีดกันสินค้าของประเทศใดประเทศหนึ่ง
เรียกเก็บภาษีในอัตราเดียวและให้ความเป็นธรรมแก่สินค้าของทุกประเทศเท่ากัน ไม่มีข้อจำกัดทางการค้า (Trade Restriction) ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศไม่มีการควบคุมการนำเข้า หรือการส่งออกที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ ยกเว้นการควบคุมสินค้าบางอย่างที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสินค้าที่เกี่ยวด้วยศีลธรรมจรรยาหรือความมั่นคงของประเทศ

สล็อตออนไลน์

ความหมายของเขตการค้าเสรี
เขตการค้าเสรี หมายถึง การวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่ม ที่ทำข้อตกลงให้เหลือน้อยที่สุดหรือเป็น 0% และใช้อัตราภาษีปกติที่สูงกว่ากับประเทศนอกกลุ่ม การทำเขตการค้าเสรีในอดีตมุ่งในด้านการเปิดเสรีด้านสินค้า โดยการลดภาษีและอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีเป็นหลักแต่เขตการค้าเสรีในระยะหลัง ๆ นั้น รวมไปถึงการเปิดเสรีด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ด้านการบริการการลงทุน เป็นต้น

เขตการค้าเสรีที่สำคัญของไทย
เขตการค้าเสรีที่มีมูลค่าสูงในทางการค้า ได้แก่ เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ไทย-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลี เป็นต้น

ประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA
ในภาพรวมแล้วการทำ FTA มีทั้งผลดีและผลกระทบ แต่คู่เจรจาได้พยายามศึกษารวบรวมข้อมูล และเจรจาเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างพอใจ ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด หรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมเฉพาะ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของคู่เจรจาจะแตกต่างกันไปในแต่ละ FTA หากจะวิเคราะห์แต่ละด้านของแต่ละ FTA จะมีบางกลุ่มอุตสาหกรรม บางกลุ่มสินค้าได้ประโยชน์ บางกลุ่มสินค้าไม่ได้รับผลกระทบ สำหรับกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบ การเจรจาก็สามารถยืดเวลาในการลดหรือยกเว้นภาษีออกไปจนกว่าภาคการผลิตจะสามารถปรับตัวได้ หรือภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยผลกระทบเหล่านั้นในภาพรวมการทำ FTA น่าจะมีประโยชน์ดังนี้

jumboslot

ลดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นอุปสรรคทางภาษี และที่มิใช่ภาษี
เพิ่มมูลค่าในทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก
เพิ่มโอกาสการส่งออก ได้ตลาดใหม่ และขยายตลาดเดิม
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจ การเมือง
ให้ความร่วมมือทางด้านศุลกากร การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลการลักลอบ หลีกเลี่ยง และสินค้าอันตราย สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่น ๆ และเทคโนโลยีการผลิต
สร้างความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

slot

เขตการค้าเสรีอาเซียน (อังกฤษ: ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟตา (AFTA) เป็นข้อตกลงทางการค้า สำหรับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อเสนอของอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ท่าน อานันท์ ปันยารชุน

หลักการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในฐานะที่เป็นฐานการผลิตที่สำคัญเพื่อป้อนสินค้าสู่ตลาดโลก โดยอาศัยการเปิดเสรีด้านการค้าและการลดภาษีและอุปสรรคข้อกีดขวางทางการค้าที่มิใช่ภาษี รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีศุลกากรเพื่อเอื้ออำนวยต่อการค้าเสรี

กลไกการลดภาษีที่สำคัญของ AFTA คือระบบ CEPT (Common Effective Preferential Tariff Scheme) ซึ่งกำหนดให้ประเทศสมาชิกให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรแก่กันแบบต่างตอบแทน กล่าวคือ การที่จะได้สิทธิประโยชน์จากการลดภาษีของประเทศอื่นสำหรับสินค้าชนิดใด ประเทศสมาชิกนั้นจะต้องประกาศลดภาษีสำหรับสินค้าชนิดเดียวกันด้วย ทั้งนี้ CEPT ได้กำหนดให้สินค้าที่ได้รับประโยชน์จากการลดภาษีจะต้องมีสัดส่วนมูลค่าที่เกิดขึ้นในอาเซียน (ASEAN Local Content) อย่างน้อย 40% และสามารถคำนวณวัตถุดิบในอาเซียนแบบสะสม (Cumulative Rules of Origin) โดยกำหนดอัตราขั้นต่ำของวัตถุดิบเท่ากับ 20%