กัมพูชาเปิดจ้างงานกว่า2หมื่นอัตรา

Posted by

เอเคพี – รัฐบาลกัมพูชาระบุว่า ทางการพร้อมที่จะเสนอตำแหน่งงานมากกว่า 20,000 อัตรา ผ่านสำนักงานจัดหางานแห่งชาติ (NEA) ให้แก่แรงงานชาวเขมรที่เดินทางกลับจากไทยเนื่องจากการระบาดของโควิด-19

joker123

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานแห่งชาติให้ข้อมูลว่า ตำแหน่งงานที่เปิดรับอยู่ในภาคส่วนอุตสาหกรรมและการผลิต การบริการ การก่อสร้าง และการเกษตร โดยสำนักงานได้ตั้งคณะทำงานดำเนินการรวบรวมข้อมูล ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือคนงานในการสมัครงาน หลังจากที่พวกเขากักตัวครบ 14 วันเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ คณะทำงานจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานท้องถิ่น และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานและการบริการแรงงานให้แก่แรงงานที่อยู่ในศูนย์กักโรค

แรงงานชาวเขมรหลายพันคนเดินทางกลับประเทศท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ในไทย และข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาระบุว่า ในบรรดาผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสมในประเทศทั้งหมด 392 คน เป็นแรงงานที่เดินทางกลับจากไทย 27 คน.

สล็อต

อาชีพหลักของชาวกัมพูชา คือ ภาคเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 70 ภาคบริการประมาณ ร้อยละ 17 ภาคอุตสาหกรรมโรงงานประมาณ ร้อยละ 8 และภาคการก่อสร้างประมาณร้อยละ 5 ทั้งนี้ ชาวกัมพูชาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวเจ้า ยางพารา พริกไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกบริเวณที่ราบภาคกลางรอบทะเลสาบกัมพูชา รองลงมาคือ ประมง โดยบริเวณรอบทะเลสาบกัมพูชาเป็นแหล่งประมง น้ำจืดที่สำคัญที่สุดในภูมิภาค มีการทำป่าไม้บริเวณเขตภูเขาทางภาคเหนือโดยล่องมาตามแม่น้ำโขง
อุตสาหกรรมในประเทศเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม ส่วนใหญ่เป็นโรงสีข้าว และรองเท้า

สล็อตออนไลน์

สินค้าหลักที่กัมพูชาส่งออก ผลผลิตด้านการเกษตร ซึ่งเป็นรายได้หลักของประชากรร้อยละ 70 ของประเทศ รวมถึงการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป สิ่งทอ รองเท้า ยางลาเท็กซ์ รายได้หลักของกัมพูชามาจากภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 32.5 ได้แก่ การกสิกรรม การประมง ปศุสัตว์ และป่าไม้ ซึ่งสินค้าเกษตรที่ส่งออก ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์ปลา และยางพารา รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง สัตว์มีชีวิต ผลไม้ และปลา เป็นต้น ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 22.4 ซึ่งสินค้าอุตสาหกรรมส่งออก ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และภาคบริการร้อยละ 45.1 รายได้ที่สำคัญของภาคบริการ ได้แก่ รายได้จากนักท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

สินค้าหลักที่กัมพูชานำเข้า ประกอบด้วยวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ ปิโตรเลียม วัตถุดิบในการก่อสร้าง รถยนต์และจักรยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม ข้าว และที่เหลือ เป็นสินค้าทางการเกษตร ป่าไม้ และประมง นอกจากนั้นยังมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางเวชภัณฑ์และ เครื่องสำอาง คู่ค้าสำคัญของกัมพูชา คือ สหรัฐฯ ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป จีน ไทย เวียดนาม ญี่ปุ่น และ แคนาดา

jumboslot

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า กัมพูชาออกกฎห้ามชาวต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพอิสระในประเทศกัมพูชารวม 10 สายอาชีพ คำสั่งดังกล่าวลงนามโดยนายอิธ สัมเฮง รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพของกัมพูชาออกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม กำหนดห้ามชาวต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศกัมพูชาดังนี้ คนขับแท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊กและรถลาก ช่างตัดผมและเสริมสวย คนขายของริมถนน หมอนวด ช่างซ่อมรองเท้าและขัดรองเท้า ช่างตัดเสื้อ ช่างซ่อมรถ คนทำของที่ระลึก ช่างทำเครื่องดนตรีและหล่อพระพุทธรูป ช่างทองและช่างเจียระไนเพชรพลอย

slot

นายอิธกล่าวว่า ทางกระทรวงจะไม่อนุญาตหรือต่ออายุหนังสือหรือใบอนุญาตการจ้างงานให้แก่ชาวต่างชาติคนใดในภาคธุรกิจดังกล่าว หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกปรับและได้รับบทลงโทษตามกฎหมายแรงงานและกฎระเบียบอื่นๆของกัมพูชา

รายงานของกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพกัมพูชาระบุว่ามีชาวต่างชาติมากกว่า 160,000 คน จาก 93 ประเทศและภูมิภาคที่เข้ามาพำนักและทำงานอยู่ในประเทศกัมพูชา และโดยปกติแล้วชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานอาชีพอิสระจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะยาวให้แก่กัมพูชา 180 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5,600 บาท)ต่อปี และอีก 130 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4,000 บาท)ต่อปีสำหรับค่าธรรมเนียมออกหนังสือหรือใบอนุญาตทำงาน