เรียนรู้ภาษาเขมรรับประชาคมอาเซียน

Posted by

ถนน บันได จมูก ตำรวจ… คำเหล่านี้มักพบบ่อย ๆ ในชีวิตประจำวันของคนไทย แต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่มีที่มาจากภาษาเขมร ซึ่งทำให้รู้ว่าภาษาเขมรมีอิทธิพลต่อภาษาไทยมากเลยทีเดียว ดังนั้น วันนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเขมร เพื่อเตรียมตัวรับมือกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พ.ศ. 2558

joker123

มาว่ากันถึงสาเหตุที่ภาษาเขมร มีอิทธิพลต่อภาษาไทยมากกันก่อน กล่าวคือ นอกจากสภาพภูมิศาสตร์ระหว่างไทยกับเขมรจะติดกันแล้ว เรื่องของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ก็มีส่วนเกี่ยวข้องไม่น้อย เนื่องจากภาษาเขมร ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ผ่านทางศาสนาพุทธและพราหมณ์ กระทั่งต่อมาไทยก็ได้รับอิทธิพลต่าง ๆ มาจากเขมรอีกทอดหนึ่ง เข้ามาในรูปแบบของภาษาและประเพณีต่าง ๆ

นอกจากนี้ คนไทยในชายแดนกัมพูชา ที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด ก็ต่างพูดภาษาเขมรได้ และในกัมพูชาก็ระบุภาษาเขมรตามชายแดน เป็นภาษาถิ่นด้วยเช่นกัน เหมือนกับคนไทย มีภาษาเหนือ ภาษาใต้ เป็นต้น โดยชาวเขมรเรียกภาษาถิ่นนี้ว่า ภาษาเขมรบน หรือภาษาเขมรสุรินทร์นั่นเอง

เมื่อเข้าสู่เนื้อหาความรู้เบื้องต้นของภาษาเขมร จะพบว่า เป็นภาษาที่แตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านของกัมพูชาอย่างชัดเจน (ไทย ลาว เวียดนาม) เนื่องจากเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ ส่วนเรื่องไวยากรณ์มีการเรียงลำดับเหมือนภาษาไทย คือ ประธาน กริยา กรรม การจัดรูปประโยคก็คือการนำคำเดี่ยวมาเติมกันเป็นประโยคเดียวไม่ต่างจากภาษาไทย

สล็อต


ตัวอย่างภาษาเขมรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีดังนี้

ค่ะ – จ๊ะ
ครับ – บาด
สวัสดี – ซัวซไดย
สวัสดี (ตอนเช้า) – อรุณซัวซไดย
สบายดีหรือเปล่า – ซกสะบายดี
สบายดี (คำตอบ) – จ๊ะ/บาด ซกสะบายดี
ลาก่อน – เรียนซันเฮย
ขอบคุณ – ออกุน, ออกุนเจริญ
ขอให้มีสุขภาพดี – สุขะเพียบละออ
คุณชื่ออะไร – เตอเนี้ยะชัวเว่ย
ฉันชื่อสมชาย – ขยมฉม้วกสมชาย

สล็อตออนไลน์

เมื่อไปซื้อของ ก็มีคำพูดภาษาเขมรพื้นฐาน ดังนี้

ภาษาไทย ภาษาเขมร
ของชิ้นนี้ราคาเท่าใด โปร๊กบอกนี้ ทรัยป่นหม้าน
ราคาแพงไป ทรัยเปก
ราคาแพงไป จ๊กทรัยบานเต๊
ไม่มีเงิน อ็อดเมียนโร้ย
ภาษาเขมรในบริบทของการกิน มีดังนี้

jumboslot

ภาษาไทย ภาษาเขมร
อร่อย ชงัล
อิ่ม แช-อต
คิดเงิน กึดโรย
และนี่คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาเขมร เผื่อใครที่สนใจศึกษาไว้เพื่อสื่อสารกับชาวเขมร เพื่อเตรียมตัวรับประชาคมอาเซียนที่จะรวมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวในปี 2558

คำที่มาจากภาษาเขมร
คำภาษาเขมรที่ไทยนำมาใช้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งภาษาทั่วไป ภาษาในวรรณคดี และคำราชาศัพท์ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปและเสียงให้กลายเป็นคำไทย จนทำให้เราเข้าใจไปว่าคำต่างๆ เหล่านั้นเป็นคำไทย คำที่มาจากภาษาเขมรมีข้อสังเกต ดังนี้

slot

๑. คำเขมรนิยมเติมเสียงหน้าคำ เพื่อให้เกิดคำใหม่ เช่น กำบัง กำนล บรรจง บรรจบ บำบัด บำเพ็ญ ประจำ ประชุม บังเกิด บังอาจ บันดาล บันลือ ผจง ผลาญ สำรวม สำรอง
๒. คำเขมรนิยมใช้คำเติมกลาง เพื่อให้เกิดคำใหม่ เช่น
อำ กราบ – กำราบ เฉพาะ – จำเพาะ อำน เกิด – กำเนิด ทบ- ทำนบ
อำห แข็ง – กำแหง น เกย – เขนย บวช – ผนวช
บ เรียบ – ระเบียบ ลัด – ละบัด ม โลภ – ละโมบ เดิน – ทเมิน
๓. คำเขมรนิยมใช้พยัญชนะตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด เช่น
แม่ กด ใช้ จ ส สะกด เช่น ตรวจ เสร็จ จรัส ตรัส
แม่ กน ใช้ ญ ร สะกด เช่น เจริญ ชำนาญ เผอิญ ขจร สมควร บังอร ถกล ประมูล