อาชีพในฝันของเด็กอาเซียน

Posted by

จอโลกเศรษฐกิจ 5 อาชีพในฝันของเด็กอาเซียน

joker123

รายการจอโลกเศรษฐกิจรายงานว่า 5 อาชีพในฝันของเด็กอาเซียน

5 อาชีพในฝันของเด็กไทย คือ 1. แพทย์ 2. วิศวกร 3. ตำรวจ 4. นักธุรกิจ 5. ครู

5 อาชีพในฝันของเด็กสิงคโปร์ คือ 1. เจ้านาย 2. ครู 3. ซุปเปอร์ฮีโร่ 4. แพทย์ 5. สัตวแพทย์ / ประธานบริษัท / ตำรวจ

5 อาชีพในฝันของเด็กมาเลเซีย คือ 1. แพทย์ 2. ครู 3. นักธุรกิจ 4. ตำรวจ 5. ศิลปิน

5 อาชีพในฝันของเด็กเวียดนาม คือ 1. แพทย์ 2. ครู 3. นักธุรกิจ 4. ศิลปิน 5. ตำรวจ และ นักวิทยาศาสตร์

เป็นที่น่าสนใจว่า เด็กเกือบทุกชาติให้ความสนใจกับอาชีพแพทย์เป็นอย่างมาก และอาชีพแพทย์คือ 1 ใน 7 สาขาอาชีพที่จะเปิดให้เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในขณะนี้ประเทศสมาชิก

การได้ทราบว่า “พลเมืองอาเซียน รุ่นใหม่” กำลังมุ่งหน้าตั้งเข็มทิศอนาคตของตัวเองกันไว้อย่างไร แล้วคนรุ่นใหม่ในอาเซียนสนใจฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาสู่การทำมาหาเลี้ยงชีพในเรื่องใด จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เพราะเมื่ออาเซียนคือตลาดและฐานผลิตเดียวกัน การเคลื่อนย้ายทุน สินค้า แรงงานมีฝีมืออย่างเสรีไปมาระหว่างกัน โอกาสของคนไทยรุ่นใหม่ในการออกไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน ย่อมมีพอๆ กับคนในประเทศเพื่อนบ้านจะเข้ามาทางานในประเทศไทย แต่ความต่างคือทักษะทางอาชีพและความคล่องตัว ยืดหยุ่นที่แต่ละคนจะเปิดรับและฝึกฝนได้มากแค่ไหน

สล็อต

สำหรับกลุ่มที่ทำการสำรวจจะเป็นเด็กในวัย 7-14 ปี ไปดูกันดีกว่าครับว่า อาชีพในฝัน ของเด็กๆแต่ละประเทศจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

5 อาชีพในฝันของเด็กไทย

 1. แพทย์
 2. วิศวกร
 3. ตำรวจ
 4. นักธุรกิจ
 5. ครู

5 อาชีพในฝันของเด็กสิงคโปร์

 1. เจ้านาย
 2. ครู
 3. ซุปเปอร์ฮีโร่
 4. แพทย์
 5. สัตว์แพทย์ / ประธานบริษัท / ตำรวจ

สล็อตออนไลน์

5 อาชีพในฝันของเด็กมาเลเซีย

 1. แพทย์
 2. ครู
 3. นักธุรกิจ
 4. ตำรวจ
 5. ศิลปิน

5 อาชีพในฝันของเด็กเวียดนาม

 1. แพทย์
 2. ครู
 3. นักธุรกิจ
 4. ศิลปิน
 5. ตำรวจ และ นักวิทยาศาสตร์

jumboslot

เป็นที่น่าสนใจว่า เด็กเกือบทุกชาติให้ความสนใจกับ อาชีพแพทย์ เป็นอย่างมาก และอาชีพแพทย์คือ 1 ใน 7 สาขาอาชีพที่จะเปิดให้เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยอาชีพดังต่อไปนี้ครับ

– Engineering Services วิศวกร
– Nursing Services พยาบาล
– Architectural Services สถาปนิก
– Surveying Qualifications การสำรวจ
– Accountancy Services นักบัญชี
– Dental Practitioners ทันตแพทย์
– Medical Practitioners แพทย์

slot

ดังนั้นการได้ทราบว่า “พลเมืองอาเซียน รุ่นใหม่” กาลังมุ่งหน้าตั้งเข็มทิศอนาคตของตัวเองกันไว้อย่างไร แล้วคนรุ่นใหม่ในอาเซียนสนใจฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาสู่การทามาหาเลี้ยงชีพในเรื่องใด จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เพราะเมื่ออาเซียนคือตลาดและฐานผลิต เดียวกัน เคลื่อนย้ายทุน สินค้า แรงงานมีฝีมืออย่างเสรีไปมาระหว่างกัน โอกาสของคนไทย รุ่นใหม่ในการออกไปทางานในประเทศเพื่อนบ้าน ย่อมมีพอๆ กับคนในประเทศเพื่อนบ้านจะเข้ามาทางานในประเทศไทย แต่ความต่างคือทักษะทางอาชีพและความคล่องตัว ยืดหยุ่นที่แต่ละคนจะเปิดรับและฝึกฝนได้มากแค่ไหน หากจะดูอนาคตอาเซียน อาจต้องเริ่มพินิจที่ทัศนคติของเยาวชนอาเซียนกันก่อนว่า พวกเขาหรือเธอมีเป้าหมายใดในชีวิต

นอกจากนี้ในรายงานการวิเคราะห์ตลาดการศึกษา โดยบริติช เคาน์ซิล ยังระบุว่า ตลาดการศึกษาในอาเซียนกาลังมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในเวียดนาม คนรุ่นใหม่ให้ความสาคัญกับการศึกษาในระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นกว่า 139% ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา