มาทำความรู้จักบ้านของอาเซียน

Posted by

บ้านของอาเซียน เป็นบ้านหลังใหญ่ เป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างประเทศเพื่อน ๆ สมาชิกหรือสำนักงานใหญ่ของอาเซียน อยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งอาเซียนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2519 เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า สำนักเลขาธิการอาเซียน หรือ ASEAN Secretariat โดยมีเลขาธิการอาเซียนเป็นเจ้าบ้านหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารของอาเซียน

joker123

มาดูกันซิว่า…เจ้าบ้านหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารของอาเซียน (ASEAN) มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

เลขาธิการอาเซียนมีหน้าที่ติดตามการทำตามคำตัดสิน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อน ๆ สมาชิกอาเซียนด้วยกัน แล้วนำผลที่ได้ไปรายงานให้ผู้นำของประเทศเพื่อน ๆ สมาชิกได้รับทราบ

นอกจากนี้ยังทำหน้าที่สนับสนุนการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างอาเซียนกับเพื่อนประเทศทั่วโลกด้วยนะ

เลขาธิการอาเซียนได้รับการแต่งตั้งมาจากรัฐบาลของประเทศเพื่อน ๆ สมาชิก ซึ่งเลือกผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ามารับตำแหน่ง โดยหมุนเวียนตามลำดับตัวอักษร ชื่อของประเทศเพื่อน ๆ สมาชิกเมื่อไดผู้ที่เหมาะสมแล้วประเทศเพื่อน ๆ สมาชิกก็จะร่วมลงชื่อรับรองการแต่งตั้ง

เลขาธิการอาเซียนจะมีอายุการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปีด้วยกัน เมื่อมีเลขาธิการอาเซียนแล้วประเทศเพื่อน ๆ สมาชิกจะต้องแต่งตั้ง รองเลขาธิการอาเซียนอีก 4 คน เพื่อเข้ามาช่วยเลขาธิการอาเซียนทำงาน โดย 2 คนจะมาจากการหมุนเวียนตามลำดับตัวอักษร ชื่อของประเทศเพื่อน ๆ สมาชิกและอีก 2 คน คัดเลือกตามความรู้ความสามารถ ซึ่งรองเลขาธิการอาเซียนทั้ง 4 คน จะมีอายุการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และอาจต่ออายุการรับตำแหน่งได้อีก 1 สมัย

สล็อต

หลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือที่เรารู้จักกันในนาม AEC ไปเมื่อปลายปีที่แล้ว Karuntee เชื่อว่าหลายคนพยายามที่จะศึกษาและทำความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยอีกทั้ง 9 ประเทศกันมากขึ้น

สำหรับบางคนที่ยังไม่รู้!!! “AEC” หรือ Asean Economics Community คือ การรวมตัวของชาติในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ (Asean) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่ม Euro Zone เพราะการร่วมมือกันของประเทศต่างมุ่งหวังที่จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น รวมไปถึงเสรีภาพทางการค้า ทั้งในด้านการนำเข้า ส่งออก แต่ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้านั่นเอง

อ่ะ !! ในเรื่องเศรษฐกิจเอาไว้แฟนๆ บาริโอไปศึกษาเพิ่มเติมกันเอาเองเนอะ ^_^ (มีเว็บที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ AEC มากมาย หนึ่งในนั้นก็มีบาริโอด้วย สาระแน่นเอียดเลยค่ะ) แต่อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ ซึ่งเราควรเรียนรู้และทำความเข้าใจ ก็คือ “ที่อยู่อาศัย” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “บ้าน” นั่นเอง

ถึงแม้ว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียน จะมีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกัน เช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ อากาศ วัฒนธรรม แต่ความเป็นอยู่ บนพื้นฐานของการใช้ชีวิต ก็มีความแตกต่างกันในระดับหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเสน่ห์สำคัญของแต่ละประเทศ

ลาว

เริ่มจากลาวประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้กับไทยมากที่สุด ลักษณะสำคัญของบ้านเรือนในลาว มีความใกล้เคียงกับพี่น้องชาวไทยในภาคตะวันออกฉียงเหนือ (อีสาน) โดยที่อยู่อาศัยของชาวลาว มีจุดเด่นตรงหลังคาที่มีทรงแหลมชะลูด ตัวบ้านเป็นแบบยกพื้น ใต้ถุนสูง นิยมสร้างด้วยไม้ แต่ในปัจจุบันเริ่มสร้างบ้าน 2 ชั้น ซึ่งชั้นบนเป็นบ้านไม้และชั้นล่างเป็นแบบปูน

สล็อตออนไลน์

พม่า

ลักษณะบ้านในประเทศพม่านั้น ในชนบทบ้านเรือนจะมีลักษณะยกสูง โดยชั้นบนมักใช้เป็นไม้ไผ่ขัดหรือใบไม้สานมาทำผนัง ในส่วนของหลังคาจะมุงด้วยใบไม้ท้องถิ่น ที่อยู่อาศัยของชาวพม่าในชนบทมักปลูกติดกับสวนหรือทุ่งนา มีรั้วกั้นบริเวณโดยใช้เสาไม้ หรือไม้ไผ่สานแบบง่ายๆ สำหรับแบ่งขอบเขตพื้นที่

ทางด้านเมืองหลวง บ้านส่วนใหญ่จะเป็นตึกผสมสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนี่ยล ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์จำนวนมาก ลักษณะโดยทั่วไปของบ้านเป็นแบบ 2 ชั้น เพิงหมาแหงนหรือจั่ว บางครั้งก็ทำด้วยไม้ทั้ง 2 ชั้น บางบ้านอาจออกแบบโดยการนำไม้มาผสมกับไม้ไผ่ขัดเป็นผนัง สำหรับครอบครัวที่มีฐานะดีขึ้นมาในระดับหนึ่ง จะสร้างบ้านเป็นแบบบ้านปูนชั้นล่างผสมไม้ เป็นต้น

สิงคโปร์

ตามนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์ ได้ออกกฎระเบียบว่า “สิงคโปร์จะไม่มีของเก่า ไม่มีบ้านเก่า” และมีการบังคับให้บ้านทุกหลังทาสีใหม่อยู่เสมอ บ้านในประเทศสิงคโปร์จึงดูเหมือนใหม่ตลอดเวลา แต่ด้วยความที่สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพื้นที่น้อยมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นเกาะมาก่อน และถูกถมที่เพื่อสร้างประเทศขึ้นมา จึงขนาดเล็ก ทำให้ต้องแบ่งสรรการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม บ้านพักอาศัยของชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่จึงเป็นจำพวกอาคารชุด อพาร์ตเม้นท์ อาคารสูง เพราะต้องการสร้างในพื้นที่น้อยแต่ประโยชน์ใช้สอยเยอะ และสามารถอาศัยอยู่รวมๆ กันได้หลายครอบครัว ด้วยเหตุนี้บ้านเดี่ยวในสิงคโปร์จึงมีน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนที่อยู่อาศัยทั้งหมด ซึ่งทางประเทศสิงคโปร์ได้วางผังเมืองเอาไว้อย่างชัดเจน

jumboslot

กัมพูชา

บ้านเรือนในประเทศกัมพูชามักนิยมสร้างด้วยไม้แบบดั้งเดิม โดยจะมีลักษณะแบบยกใต้ถุนสูง มีบันไดยาว ใต้ถุนบ้านเอาไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ มีความคล้ายคลึงกับบ้านไทยสมัยโบราณ แต่ปัจจุบันก็เริ่มลดความสูงของใต้ถุนลง และแยกสัตว์เลี้ยงออกจากใต้ถุนบ้าน

เวียดนาม

บ้านเรือนในประเทศกัมพูชามักนิยมสร้างด้วยไม้แบบดั้งเดิม โดยจะมีลักษณะแบบยกใต้ถุนสูง มีบันไดยาว ใต้ถุนบ้านเอาไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ มีความคล้ายคลึงกับบ้านไทยสมัยโบราณ แต่ย้อนไปเมื่อครั้งสงคราม เวียดนามเคยตกเป็นเมืองขึ้นของจีนและฝรั่งเศส ทำให้ได้รับอิทธิพลต่างๆ มามากมาย ทั้งเรื่องอาหารการกิน ภาษา รวมไปถึงสิ่งก่อสร้าง รูปทรงและศิลป์การตกแต่งนับตั้งแต่ตึกรามบ้านช่อง ซึ่งมักมีการผสมผสานรูปลักษณ์ของจีนอยู่มากแต่บางพื้นที่ก็มีศิลป์ของฝรั่งเศส หรือ ญี่ปุ่น อยู่อย่าง เช่น ตึกที่อยู่อาศัยที่ดูทันสมัย เป็นตึกสีเหลืองสไตล์โคโลเนียลที่มีให้พบเห็นมากมาย ปัจจุบันก็เริ่มลดความสูงของใต้ถุนลง และแยกสัตว์เลี้ยงออกจากใต้ถุนบ้าน

อินโดนีเซีย

อาคารโบราณสถานบนเกาะชวายุคประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่สร้างด้วยศิลา มีบางแห่งบนเกาะสุมาตราและเกาะบาหลีที่สร้างด้วยอิฐมรโครงสร้างหลังคาแบบสันเหลื่อม มักเรียกโบราณสถานเหล่านี้ว่า “จันทิ” (Candi) มีลักษณะเป็นอาคารทรงเหลี่ยมตั้งอยู่บนฐานขนาดใหญ่ และสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์ที่สุด คือ พระสถูปบุโรพุทโธ (Borobudur) บนเกาะชวา

slot

บ้านเรือนโดยทั่วไปของชาวอินโดนีเซียจะใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นมาเป็นอุปกรณ์ในการก่อสร้าง มีลักษณะคล้ายกับบ้านเรือนในประเทศอื่นๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ที่อินโดนีเซียเรียกบ้านเหล่านี้ว่า “บ้านทรงบาตัก” และเรียกแตกต่างกันไปตามพื้นที่ต่างๆ

  • เกาะบอร์เนียวกลาง เรียกว่า บ้านยาว (The Longhouse of the Dayak)
  • เกาะสุมาตราตะวันตก เรียกว่า บ้านทรงเขาควาย (The Houses of the Minangkabau)
  • เกาะสุมาตราตอนเหนือ เรียกว่า บ้านทรงบาตัก (The Houses of the Batak)

มาเลเซีย

เดิมทีสถาปัตยกรรมแต่โบราณของมาเลเซียมีความซับซ้อนและเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้นมาก โดยลักษณะการออกแบบบ้านเป็นแบบใต้ถุนสูง ประกอบด้วยหลังคาสูงและหน้าต่างขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดี ช่วยให้บรรยากาศภายในบ้านปลอดโปร่งและเย็นสบาย ในขณะเดียวกันมาเลเซียยังให้ความสำคัญในการออกแบบบ้านเพื่อลดความเสี่ยงจากน้ำท่วม ทั้งยังเน้นในเรื่องลวดลายจากธรรมชาติที่ประณีตสวยงามอีกด้วย

ส่วนปัจจุบันบ้านของชาวมาเลเซียหรือชาวอิสลามหลายแห่ง ได้นำแรงบันดาลใจของรูปแบบบ้านแบบแขกมัวร์มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เช่น อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม และอาคารจำนวนมากในรัฐปุตราจายา (ที่ตั้งรัฐบาลแห่งใหม่) และสุเหร่าหลายแห่งทั่วประเทศ

บรูไน

ถึงจะเป็นประเทศเล็กๆ แต่ชาวบรูไนกลับมีรายได้เฉลี่ยต่อคนค่อนข้างสูง บ้านเรือนส่วนใหญ่จึงมีขนาดใหญ่และทันสมัย โดยมีรูปแบบที่แตกต่างไปตามความชอบของแต่ละบุคคล จุดเด่นของบ้านในบรูไนคือ การดีไซน์ห้องรับแขกให้มีพื้นที่กว้างขวาง พร้อมทั้งการตกแต่งที่สวยงาม เพื่อรองรับแขกหรือญาติที่มาเยี่ยมเยือนในพิธีการหรือเทศกาลต่างๆ รวมไปถึงอาณาเขตภายนอกบ้านที่มีพื้นที่กว้างเช่นเดียวกัน เพราะชาวบรูไนมักจัดงานมงคล งานแต่งงานภายในบริเวณนั่นเอง ที่สำคัญประชาชนบรูไนนิยมสร้างบ้านเรือนตามริมน้ำ จึงทำให้เกิดหมู่บ้านริมน้ำ “กำปงอัยร์” ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันตับต้นๆ ของประเทศ

ปัจจุบันการจัดสรรที่อยู่อาศัยในบรูไนเป็นไปทางที่ดีและมีสุขลักษณะมากขึ้น โดยเฉพาะการที่รัฐบาลได้ออกนโยบายในการสร้างบ้านจัดสรรให้ในพื้นที่กัมปงไอเยอร์ให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น