ทำความรู้จักเลขาธิการอาเซียน

Posted by

นับตั้งแต่ถือกำเนิดอาเซียนขึ้นมาในปี พ.ศ. 2510 อาเซียนมีเลขาธิการอาเซียนมาแล้วถึง 12 คน

joker123

รู้มั้ยว่า…เลขาธิการอาเซียนคนแรก

มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกอินโดนีเซีย

เลขาธิการอาเซียน

H.R. Darsono
7 มิถุนายน 2519 – 18 กุมภาพันธ์ 2521

รู้มั้ยว่า…เลขาธิการอาเซียนคนที่สอง

มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกอินโดนีเซีย

เลขาธิการอาเซียน

Umarjadi Notowijono
19 กุมภาพันธ์ 2521 – 30 มิถุนายน 2521

สล็อต

รู้มั้ยว่า…เลขาธิการอาเซียนคนที่สาม

มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกประเทศมาเลเซีย

เลขาธิการอาเซียน

Datuk Ali Bin Abdullah
10 กรกฎาคม 2521 – 30 มิถุนายน 2523

รู้มั้ยว่า…เลขาธิการอาเซียนคนที่สี่

มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกประเทศฟิลิปปินส์

เลขาธิการอาเซียน

สล็อตออนไลน์

Narciso G. Reyes
1 กรกฎาคม 2523 – 1 กรกฎาคม 2525

รู้มั้ยว่า…เลขาธิการอาเซียนคนที่ห้า

มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกประเทศสิงคโปร์

เลขาธิการอาเซียน

Chan Kai Yau
18 กรกฎาคม 2525 – 15 กรกฎาคม 2527

รู้มั้ยว่า…เลขาธิการอาเซียนคนที่หก

มาจากประเทศไทย

jumboslot

เลขาธิการอาเซียน

Phan Wannamethee (นายแผน วรรณเมธี)
16 กรกฎาคม 2527 – 15 กรกฎาคม 2529

รู้มั้ยว่า…เลขาธิการอาเซียนคนที่เจ็ด

มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกบรูไนดารุสซาลาม

เลขาธิการอาเซียน

Roderick Yong
16 กรกฎาคม 2529 – 16 กรกฎาคม 2532

รู้มั้ยว่า…เลขาธิการอาเซียนคนที่แปด

มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกอินโดนีเซีย

เลขาธิการอาเซียน

Rusli Noor
17 กรกฎาคม 2532 – 1 มกราคม 2536

รู้มั้ยว่า…เลขาธิการอาเซียนคนที่เก้า

มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกมาเลเซีย

เลขาธิการอาเซียน

Dato Ajit Singh
1 มกราคม 2536 – 31 ธันวาคม 2540

slot

รู้มั้ยว่า…เลขาธิการอาเซียนคนที่สิบ

มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกฟิลิปปินส์

เลขาธิการอาเซียน

Rodolfo C. Severino Jr.
1 มกราคม 2541 – 31 ธันวาคม 2545

รู้มั้ยว่า…เลขาธิการอาเซียนคนที่สิบเอ็ด

มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกสิงคโปร์

เลขาธิการอาเซียน

Ong Keng Yong
1 มกราคม 2546 – 31 ธันวาคม 2550

รู้มั้ยว่า…เลขาธิการอาเซียนคนที่สิบสอง

มาจากประเทศไทย

เลขาธิการอาเซียน

Dr. Surin Pitsuwan (ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ)
1 มกราคม 2551 – 31 ธันวาคม 2555